Do školy i školky po chodníku
nezískal podporu
Michaela Surá
52 800 Kč (navržený)
Senioři
Brno - střed
2017
76 líbí se mi

Cílem mého snažení je vyřešení katastrofální dopravní situace kolem ZŠ a MŠ Úvoz a ve vnitrobloku Úvoz 59 a,b,c. Být žákem mířícím do školy nebo školky v doprovodu rodičů nebo některým z obyvatelů zmíněného vnitrobloku je po celý týden včetně víkendu vysoce rizikové podnikání. Cestu do uvedených zařízení jsme nuceni překonávat po komunikaci pro automobily, protože po chodnících to zkrátka možné není. V kteroukoli denní i noční hodinu, zvláště v době provozu hokejové haly jsou cesty pro pěší zablokovány parkujícími vozidly. Vzniká tak řada konfliktních, ale hlavně nebezpečných situací, Matky s kočárky, rodiče vedoucí děti do školy nebo školky, starší občané s horší mobilitou, ti všichni jsou vystaveni trvalému ohrožení srážky s rychle jedoucím nebo parkujícím vozidlem, které na ně najíždí. Proto je nutné chodníky ošetřit a dopravní situaci řešit tak, aby sloužili chodcům a ne jako odstavné plochy. Otázka totiž nezní, jestli někdy může dojít ke sražení chodce, ale kdy se to stane. Policie ČR nebo Městská policie na situaci nestačí, zvýšená frekvence kontrol je vždy jen dočasná.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejný prospěch projektu spočívá ve zvýšení bezpečnosti a komfortu občanů ve výše zmíněné lokalitě. Předpokládanými uživateli jsou především občané bydlící ve vnitrobloku Úvoz 59, vchody abc, dále občané z blízkého okolí vodící do místní ZŠ a MŠ své děti a konečně děti z obou školských zařízení.

Rozpočet projektu - návrh