Obousměrky pro cyklisty
neproveditelný
Eda Sterbak
550 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - střed
2017
208 líbí se mi

Jednoduchá úprava svislého značení umožní cyklistům volný pohyb po městě bez přestupků a přirozeně zpomalí motorová vozidla v obydleném území. Jednalo by se o plošnou změnu, takže by díky vhodné mediální kampani byli informováni jak cyklisté , tak motoristé. Inspirací ve světě je dost, opatření podporuje nejen rozvoj cyklistické dopravy dopravy, ale dojde i ke zklidnění automobilovèho provozu.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Z navrženého opatření budou mít prospěch jak cyklisté, tak pěší a automobilisté.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Jedna obousměrka 50 10 000 500 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 50 000 50 000
Provozní náklady 3 0 0
Cena celkem: 550 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor dopravy Obousměrný provoz cyklistů v jednosměrných komunikacích nelze povolit obecně, pro obousměrný provoz cyklistů je třeba komunikace určité minimální šíře, která je závislá na dalších faktorech (parkování, typ zástavby apod.). neproveditelný
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: DOPRAVA A TECHNICKÁ INFASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, parkování - Podpora všech druhů opatření k zajištění dopravní bezpečnosti (chodců, cyklistů) proveditelný