Obousměrky pro cyklisty

NEPROVEDITELNÝ

Tento projekt byl posouzen jako neproveditelný. Zdůvodnění naleznete na konci této stránky.

Jednoduchá úprava svislého značení umožní cyklistům volný pohyb po městě bez přestupků a přirozeně zpomalí motorová vozidla v obydleném území. Jednalo by se o plošnou změnu, takže by díky vhodné mediální kampani byli informováni jak cyklisté , tak motoristé. Inspirací ve světě je dost, opatření podporuje nejen rozvoj cyklistické dopravy dopravy, ale dojde i ke zklidnění automobilovèho provozu.


Veřejný přínos projektu: Z navrženého opatření budou mít prospěch jak cyklisté, tak pěší a automobilisté.

Navrhovatel:
Eda Sterbak
Název:
Obousměrky pro cyklisty
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
550 000 Kč
Tématická oblast:
Doprava
Délka realizace:
12 měsíců
Počet líbí se mi:
208
Status:
neproveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Odbor dopravy
útvar MMB pro oblast Smart City
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Jedna obousměrka 50 10 000 500 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 50 000 50 000
Provozní náklady 3 0 0
Cena celkem: 550 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor dopravy Obousměrný provoz cyklistů v jednosměrných komunikacích nelze povolit obecně, pro obousměrný provoz cyklistů je třeba komunikace určité minimální šíře, která je závislá na dalších faktorech (parkování, typ zástavby apod.). neproveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: DOPRAVA A TECHNICKÁ INFASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, parkování - Podpora všech druhů opatření k zajištění dopravní bezpečnosti (chodců, cyklistů) proveditelný