Můj pes a já - oba bez domova. Pomůžete nám?
proveditelný

Výroba zateplených psích boud v počtu osmi kusů různých velikostí s určením pro psy lidí bez domova. Město věnuje boudy sociálním zařízením, která se na území Brna starají o lidi bez domova.


Veřejný přínos projektu: Existence boud umožní lidem bez domova umístit v nich svoje psy a tím získat možnost využívat služeb příslušných zařízení, např. sprchy, noclehárny, denní centra apod.

Navrhovatel:
Milada Váňová
Název:
Můj pes a já - oba bez domova. Pomůžete nám?
Lokalita:
BRNO
Rozpočet:
206 000 Kč
Tématická oblast:
Zvířata, Jiné: lidi bez domova, kteří mají psy
Délka realizace:
3 měsíce
Počet líbí se mi:
42
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Odbor sociální péče
útvar MMB pro oblast Smart City

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
zateplené boudy s předsíňkou pro velká a střžedně velká plemena 8 10 000 80 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 6 000 6 000
údržba boud a okolního prostoru včetně nákladů na psacovníka 3 40 000 120 000
Cena celkem: 206 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor sociální péče proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Účinná politika města v sociální a zdravotní oblasti (projekt okrajově odpovídá zaměření tohoto opatření, které je zaměřeno na podporu zdraví obyvatel, integraci specifických skupin obyvatel, na prosazení principů rovných příležitostí a prevenci sociální exkluze) proveditelný