lavičky u nás

PROVEDITELNÝ

Tento projekt byl posouzen jako proveditelný. Můžete pro něj hlasovat v listopadovém finále.

prosíme o postavení laviček s opěradly, které nám chybí.


Veřejný přínos projektu: lavičky by sloužily občanům zejména na tramvajových zastávkách , u zdravotního střediska, u cesty, po které chodí lidé do práce, u prodejny, u lékárny, k odpočinku pro maminky s kočárky, děti, důchodce a procházejícím k odpočinku..

Navrhovatel:
Jaroslava Novotná
Název:
lavičky u nás
Lokalita:
Brno - Královo Pole
Rozpočet:
164 030 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Zdraví
Délka realizace:
1 měsíc
Počet líbí se mi:
189
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - Královo Pole
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
lavičky s opěradlem 9 8 000 72 000
rezerva na realizaci 1 69 830 69 830
Cena projektové dokumentace celkem: 1 7 200 7 200
údržba 3 5 000 15 000
Cena celkem: 164 030 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Pozemky jsou v majetku města proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí proveditelný
MČ Brno - Královo Pole Městská část souhlasí s realizací za podmínky, že každá lokalita a typ lavičky budou předem konzultovány s městskou částí Brno-Královo Pole. proveditelný