Lávky pro cyklisty na cyklotrase podél Svitavy

NEPROVEDITELNÝ

Tento projekt byl posouzen jako neproveditelný. Zdůvodnění naleznete na konci této stránky.

Cyklostezka vedoucí přes Brno ze severu na jih podél Svitavy je na ulicích Cejl, Křenová a Hladíkova přerušena, Není tady lávka, dokonce ani přechod. Cyklisté musejí složitě překonávat frekventované komunikace. Navrhoval bych vybudovat minimálně přechody pro chodce, v lepším případě lávky.


Veřejný přínos projektu: Zlepšení podmínek pro cyklisty v Brně. Bezkolizní cyklostezka. Zvýšení bezpečnosti.

Navrhovatel:
Michal Neumann
Název:
Lávky pro cyklisty na cyklotrase podél Svitavy
Lokalita:
Brno - sever
Rozpočet:
591 000 Kč
Tématická oblast:
Sport, Zábava, Zdraví, Doprava
Délka realizace:
4 měsíce
Počet líbí se mi:
504
Status:
neproveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor dopravy
útvar MMB pro oblast Smart City
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
zřízení přechodů - náklady na barvu a značení na ulicích Cejl a Křenová 2 5 000 10 000
zbudování lávky přes komunikaci Hladíkova 1 500 000 500 000
Projektová dokumentace 1 51 000 51 000
údržba lávky, nátěry pŕechodů 3 10 000 30 000
Cena celkem: 591 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Komunikace Hladíkova není majetkem města. proveditelný s úpravami
Odbor dopravy Ulice Hladíkova je řešena v jiné investici. Přejezdy na ulici Křenová a Cejl by vyžadovaly významné změny v uspořádání komunikace a byla by překročena maximální cena projektu. neproveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, KVALITA ŽIVOTA, Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí proveditelný