Legalizace průjezdu pro cyklisty po chodníku podél Kníničské mezi Sochorovou/Stránského a Svrateckou

NEPROVEDITELNÝ

Tento projekt byl posouzen jako neproveditelný. Zdůvodnění naleznete na konci této stránky.

Přestože jde o v mapách značenou trasu X128, není chodník podél Kníničské označen jako přístupný pro cyklisty. Ve většině délky splňuje podmínky pro smíšenou cyklostezku, v krátkém úseku Stránského-Sochorova by mohl být vyznačen jako chodník s povoleným pohybem cyklistů.


Veřejný přínos projektu: Odstraní současné dilema lidí na kole, zda jet nelegálně bezpečně po chodníku s minimem chodců, nebo legálně nebezpečně po čtyřpruhu s povolenými 70 km/h

Navrhovatel:
David Jaša
Název:
Legalizace průjezdu pro cyklisty po chodníku podél Kníničské mezi Sochorovou/Stránského a Svrateckou
Lokalita:
Brno - Komín
Rozpočet:
8 800 Kč
Tématická oblast:
Sport, Doprava
Délka realizace:
1 měsíc
Počet líbí se mi:
183
Status:
neproveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Odbor dopravy
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - Komín
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Dopravní značky 4 2 000 8 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 800 800
Provozní náklady 3 0 0
Cena celkem: 8 800 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor dopravy proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, parkování – Podpora všech druhů opatření vedoucích k zajištění dopravní bezpečnosti (chodců a cyklistů) proveditelný
MČ Brno - Komín Městská část nesouhlasí s realizací projektu z důvodu častých kolizí, ke kterým v současné době v oblasti dochází při nekontrolovaném průjezdu cyklistů zastávkou MHD, s ohledem na hustotu pěších v dané lokalitě a s přihlédnutím k tomu, že se v blízkosti v současnosti cyklostrasa již nachází a celá oblast je cyklistům bez obtíží přístupná. neproveditelný