Okružní vycházková trasa s alejí
realizovaný

V městské části Brno - Tuřany, obkroužené průmyslovými plochami a dopravními tělesy, chybí procházková cesta pod korunami stromů, s blahodárným stínem v horkých dnech. Navrhuji vybranou polní cestu, ze které se navíc otevírají krásné výhledy na historický střed Brna, doplnit řadou listnatých stromů. Pokud by se ještě navíc upravily tři krátké úseky stávající cesty a pěšinky, vznikl by pohodlný vycházkový okruh, který by sloužil obyvatelům Brněnských Ivanovic, Tuřan i Holásek. Ti sem již na procházky se svými dětmi, pejsky, partnery a kamarády míří, ale musí překonávat úseky občasně rozbahněné nebo rozorané, v létě zarostlé kopřivami.
Hlavní úsek nově upravené trasy tvoří alej poskytující stín na otevřeném horizontu s výhledy, dále pokračuje polní cestou mezi zahradami a sestupuje užší pěšinou až k lávce přes Ivanovický potok, odkud vystupuje zpět do zastavěné části.


Veřejný přínos projektu: Upravená cesta bude sloužit především místním obyvatelům z městské části Brno - Tuřany, kteří již trasu využívají. Vzhledem k tomu, že městská část nemá z krajinářského pohledu atraktivní okolí, navržené zásahy povedou k maximálnímu zhodnocení potenciálu v území, které je v bezprostředním kontaktu se zastavěnou částí. Nově upravené pěšiny zlepší prostupnost krajiny a alej v místě otevřeného horizontu podpoří výraznou hodnotu území - vizuální vazby s historickým středem Brna a jeho dominantami i pohledy na vzdálený horizont.
Domnívám se, že návrh může přispět ke zvýšení kvality života v městské části. Je využitelný všemi obyvateli.

Navrhovatel:
Anna Magni
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Okružní vycházková trasa s alejí
Lokalita:
Brno - Tuřany
Rozpočet:
638 638 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Sport, Zdraví, Doprava, Zvířata, Zeleň
Délka realizace:
2 měsíce
Počet líbí se mi:
226
Status:
realizovaný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor investiční
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - Tuřany
Deník projektu
Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: městská část Brno–Tuřany (ZMB dne 30. ledna 2018).
březen 2018 Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele výsadby stromořadí.
duben 2018 Byl vybrán zhotovitel výsadby stromořadí – výsadba realizována.
květen 2018 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele úpravy povrchu trasy.
červen 2018 Byl vybrán zhotovitel úpravy povrchu trasy.
červenec 2018 Probíhá diskuze nad možnými úpravami povrchu trasy.
srpen 2018 Zhotovitel začal realizovat úpravy trasy.
září 2018 Projekt byl zrealizován.
září 2018 Celková cena projektu byla 638 638 Kč
Realizační galerie
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
listnatý strom o obvodu kmene 16 cm (1 strom po 8 m), nákup a výsadba, zálivka, ukotvení kůly 30 5 000 150 000
cesta s povrchem prašným-štěrkovým, délka úseku 70m, šířka 3 m 210 550 115 500
pěšina s povrchem prašným-štěrkovým, délka úseku 60 m, šířka 1,2 m 72 550 39 600
pěšina s povrchem prašným-štěrkovým, délka úseku 67 m, šířka 1,2 m 80 550 44 000
úprava drenáže v úseku s podmáčením 1 40 000 40 000
rezerva na realizaci cest 1 150 900 150 900
Cena projektové dokumentace celkem: 1 26 638 26 638
zálivka stromů, okopání, výchovný řez, vysekání trávy okolo stromů, sekání trávy okolo pěšiny 3 24 000 72 000
Cena celkem: 638 638 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Stromořadí je možné vysadit. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu - Podpora budování systému vycházkových a promenádních pěších tras v zastavěném území a extravilánu města proveditelný
MČ Brno - Tuřany proveditelný