Vybudování veřejného osvětlení v lokalitě třída Generála Píky 5, 7, 9 a 11.
neproveditelný
Martin Konečný
750 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Královo Pole
2017
242 líbí se mi

Cílem projektu je zřízení veřejného osvětlení v západní části ulice třída Generála Píky, a to od podchodu u tramvajové zastávky Bieblova, přes domy č.o. 5, 7, 9 (včetně parkoviště) a 11, až po nájezd na čtyřproudou komunikaci. Veřejné osvětlení je významnou veřejnou službou, jejímž cílem je ochrana osob a majetku před vlivy kriminality, a zvýšení bezpečnosti a komfortu chodců, pohybujících se po komunikacích.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zvýšení bezbečnosti a komfortu obyvatel západní části ulice tř. Generála Píky

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zřízení veřejného osvětlení 1 700 000 700 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 50 000 50 000
Provozní náklady 0
Cena celkem: 750 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Částečně se jedná o pozemky v majetku města.
proveditelný s úpravami
Odbor investiční Do lokality nevede kabeláž veřejného osvětlení. Nutno iniciovat prostřednictvím městské části Brno-Královo Pole přes investiční záměr města (střednědobý proces). neproveditelný
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Zajištění bezpečnosti obyvatel města proveditelný