Omezení dopravy na Svoboďáku a v okolí
neproveditelný

Náměstí Svobody a okolité uličky cez Masarykovu až k hlavnímu nádraží jsou označené jako pěší zóna. To znamená, že zákaz vstupu pro auta. To neplatí pro zásobování a pro lidi co mají povolení. Ja mám taký pocit, že povolení k průjezdu cez pěší zónu má asi každý druhý obyvatel Brna. Uličky v centru jsou plné aut, šalin, dodávek, taxíku, kuriéru, limuzín... i když je to vlastně pěší zóna.
Navrhuji, aby se změnil systém udělování výjimky k vjezdu do pěší zóny. Minimálně omezit Taxíky.


Veřejný přínos projektu: Projekt je určen pro lidi z centra Brna. Odhlučnení ulic a volný prostor k pohybu na pěší zóně.

Navrhovatel:
Lukáš Lučenič
Název:
Omezení dopravy na Svoboďáku a v okolí
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
63 000 Kč
Tématická oblast:
Doprava
Délka realizace:
3 měsíce
Počet líbí se mi:
200
Status:
neproveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Odbor dopravy
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Vymyslet systém a pravidla 1 10 000 10 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 50 000 50 000
provozní náklady 3 1 000 3 000
Cena celkem: 63 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, parkování – Podpora všech druhů opatření k zajištění dopravní bezpečnosti (chodců, cyklistů) proveditelný
Odbor dopravy Doprava v nejužším centru města již v dnešní době omezena pouze na automobily rezidentů a nezbytnou obsluhu místních firem. Řešením vysokého provozu mimo hodiny určené pro zásobování je zvýšená pozornost městské policie k této problematice. neproveditelný