KOHRADA - Komunitní zahrada se studnou u dopravního hřiště
proveditelný

Jedná se zanedbaný pozemek se vzrostlými jabloněmi u dopravního hřiště před ZŠ Pastviny (v minulosti zahrádka) o výměře 650 m2, p.č. 4096/15.
Chtěli bychom zde pro vás a s vámi vybudovat veřejnou zahradu, kde si kdokoli (pokud možno z Komína) může natrhat/zasadit kytici květů, hrst bylinek, léčivek, ochutnat jablka. Kdo bude chtít, může zde kdykoli něco vyplít, zalít, okopat či jen posedět a pokochat se.
Kohrada by byla právě pro ty všechny z vás, kteří byste chtěli zahradničit, ale nemáte kde. Pro ty z vás, kteří třeba ani nemáte čas na nějaké zahradě pravidelně „dřít“. Jen si občas tak trochu zazahradničit pro relax.
Součástí projektu je oplocení, aby bylo zamezeno volnému přístupu psů, a také vybudování vlastní studny s ruční pumpou a interaktivním vodním prvkem pro děti a dospělé.
Kohrada by měla být využívána k edukační a relaxační činnosti pro děti z nedalekých mateřských a základní škol.


Veřejný přínos projektu: Jedná se o zkrášlení a veřejné využívání volného prostranství, posílení mezilidských vztahů, sousedské soudržnosti a možnosti praktického rozšíření environmentální výuky pro předškolní a školou povinné děti.
Pro kohokoliv nejen možnost si vypěstovat vlastní zeleninu, ale i místo k setkání a smysluplnému trávení volného času. Vstup zdarma.

Navrhovatel:
Zdeněk Blatný
Název:
KOHRADA - Komunitní zahrada se studnou u dopravního hřiště
Lokalita:
Brno - Komín
Rozpočet:
1 096 039 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Zábava, Kultura, Zdraví, Vzdělání, Zeleň
Délka realizace:
5 měsíců
Počet líbí se mi:
54
Podpora
Projekt byl podpořen podpisovým archem
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor investiční
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - Komín
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
terenní úpravy, chodníček, mobiliář (lavičky, zahr.nářadí, gril, konev, žebřík, ...) 1 480 000 480 000
vrtaná studna ( hloubka 4-8 m) + ruční pumpa 1 80 000 80 000
oplocení, branka, solární lampičky 1 70 000 70 000
bedna/bouda na nářadí 1 25 000 25 000
komposter 2 9 500 19 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 67 400 67 400
údržba, sazenice 3 118 213 354 639
Cena celkem: 1 096 039 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o funkční typ plochy parků, které slouží pro každodenní rekreaci obyvatel. Nutné je zachování veřejné přístupnosti a aby vegetační úpravy odpovídaly charakteru této plochy. proveditelný
Odbor investiční Odhad ceny reálný, nutný územní souhlas. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný
MČ Brno - Komín Městská část souhlasí s případnou realizací projektu, který bude využíván veřejností a ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70. proveditelný