Chodníkové podjezdy podél řeky Svratky (pěší a cyklisté)
neproveditelný
Petr Švábeník
1 850 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - střed
2017
152 líbí se mi

Z důvodu nevhodně řešených přejezdů a přechodů pro rekreační oblast podél řeky Svratky v oblasti ulice Pisárecká (případně i ulice Veslařská) by bylo vhodné na stezku umístit podjezd pod komunikací, který by oddělil pěší a cyklistickou dopravu od zmíněných komunikací.
Benefitem je zvýšení bezpečnosti, rychlejší doprava ve všech směrech - pěší a cyklisté nemusí čekat na přechodu, automobily nemusí čekat na semaforu, zpříjemnění rekreační oblasti (v oblasti Anthroposu je příjemné prostředí, které naruší přechod frekventované komunikace).
Podjezd by mohl využít již stávajícího mostu přes řeku tak, že by se zúžila část řeky (nebo nadstavěla) a pěší doprava by se vměstnala hned vedle řeky. Nákladnější variantou je samostatný podjezd mimo řeku nebo podjezd, kdy by se prodloužil silniční most.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: pěší, cyklisté, rekreace, doprava do práce

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Vybudování podjezdu 1 1 400 000 1 400 000
Okolní úpravy 2 100 000 200 000
Projektová dokumentace 1 220 000 220 000
Údržba 3 10 000 30 000
Cena celkem: 1 850 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Obsah projektu je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě Kvalita života, opatření Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu a dále v prioritě Doprava a technická infrastruktura, opatření Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, parkování (Podpora sítě alternativních druhů dopravy) proveditelný
Majetkový odbor Pouze část svahu řeky pod mostem je v majetku města. neproveditelný
Odbor investiční Projekt je podhodnocený a do 1 roku nerealizovatelný.
neproveditelný