Chodník mezi zastávkou Anthropos a Novým Lískovcem
neproveditelný
David Piják
1 250 000 Kč (navržený)
Zdraví
Brno - Kohoutovice
2017
202 líbí se mi

Cílem projektu je vybudování chodníku podél existující silnice v úseku mezi zastávkami Anthropos a Lesní. V tomto úseku existuje pouze úzká prošlapaná pěšina, která je místy zúžena rostoucími keři. Chodci tedy nemají možnost pohodlně a účelně přejít ze zastávky Anthropos až do Nového Lískovce. Nový chodník by navazoval na stávající dlážděný chodník, který ale končí 50 metrů za zastávkou Lesní. Délka úseku, kde je potřeba chodník dobudovat je přibližně 840 metrů. Chodník by vedl podél existující silnice (Pisárecká), tudíž by nebylo třeba budovat umělé osvětlení.

Absence chodníku je nepříjemná zejména v situaci, když ujede trolejbus a člověk poté musí dlouho čekat na následující spoj, aniž by si mohl čekání zkrátit chůzi k další zastávce. Podobná situace nastává ve směru z Nového Lískovce (zastávka Lesní) do města, kdy si člověk nemůže dojít pěšky na následující zastávku Anthropos, která je obsluhována více spoji než zastávka Lesní. Vyšlapaná cesta svědčí o tom, že chodci tuto trasu používají, zároveň však v sobě skrývá nepohodlí v podobně bláta a nerovností.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt zajistí lepší pěší spojení do městské části Nový Lískovec a využívat by jej mohli obyvatelé této městské části ale i studenti mířící do Kampusu.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Dlážděný chodník 1 800 000 800 000
Terénní úpravy 1 350 000 350 000
Realizace dvou nových přechodů pro chodce 1 50 000 50 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 50 000 50 000
Provozní náklady 3 0 0
Cena celkem: 1 250 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, KVALITA ŽIVOTA, Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí proveditelný
Odbor investiční Projekt je finančně podhodnocený, v tomto rozsahu nesplní podmínky PaRo.
neproveditelný