Rozšíření parkoviště u domu na tř. Generála Píky 9
neproveditelný
Martin Konečný
444 444 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Královo Pole
2017
359 líbí se mi

Projekt rozšíření stávajícího veřejného parkoviště v západní části třídy Generála Píky (TGP) o 38 parkovacích míst . Parkoviště je využíváno studenty Mendelovy univerzity (TGP7), rezidenty bytového domu (TGP9), návštěvníky spotrovního centra (TGP11), a rezidenty a nájemci téměř dokončené novostavby polyfunkčního domu (TGP13). Zamýšlená stavba bude umístěna na pozemku 465/103 v k.ú. Černá Pole a v souladu ČSN 736056.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Rozšíření jediného veřejného parkoviště v západní části třídy Generála Píky.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zemní práce 1 250 000 250 000
Materiál 1 180 000 180 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 14 444 14 444
Provozní náklady 0
Cena celkem: 444 444 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor investiční Projekt přesáhne jak limitní náklady, tak dobu realizace (územní a stavební řízení - více než rok).
neproveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o smíšenou plochu obchodu a služeb. Parkovací stání jsou zde přípustná za podmínky přímého napojení na trasy automobilové dopravy.
proveditelný
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: DOPRAVA A TECHNICKÁ INFASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, parkování - tj. projekty zaměřené mj. na dořešení parkování na sídlištích proveditelný