Rozšíření parkoviště u domu na tř. Generála Píky 9

NEPROVEDITELNÝ

Tento projekt byl posouzen jako neproveditelný. Zdůvodnění naleznete na konci této stránky.

Projekt rozšíření stávajícího veřejného parkoviště v západní části třídy Generála Píky (TGP) o 38 parkovacích míst . Parkoviště je využíváno studenty Mendelovy univerzity (TGP7), rezidenty bytového domu (TGP9), návštěvníky spotrovního centra (TGP11), a rezidenty a nájemci téměř dokončené novostavby polyfunkčního domu (TGP13). Zamýšlená stavba bude umístěna na pozemku 465/103 v k.ú. Černá Pole a v souladu ČSN 736056.


Veřejný přínos projektu: Rozšíření jediného veřejného parkoviště v západní části třídy Generála Píky.

Navrhovatel:
Martin Konečný
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Rozšíření parkoviště u domu na tř. Generála Píky 9
Lokalita:
Brno - Královo Pole
Rozpočet:
444 444 Kč
Tématická oblast:
Doprava
Délka realizace:
1 měsíc
Počet líbí se mi:
359
Status:
neproveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor investiční
Odbor územního plánování a rozvoje
útvar MMB pro oblast Smart City
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zemní práce 1 250 000 250 000
Materiál 1 180 000 180 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 14 444 14 444
Provozní náklady 3 0 0
Cena celkem: 444 444 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor investiční Projekt přesáhne jak limitní náklady, tak dobu realizace (územní a stavební řízení - více než rok). neproveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o smíšenou plochu obchodu a služeb. Parkovací stání jsou zde přípustná za podmínky přímého napojení na trasy automobilové dopravy. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: DOPRAVA A TECHNICKÁ INFASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, parkování - tj. projekty zaměřené mj. na dořešení parkování na sídlištích proveditelný