Park a naučná stezka Kurta Gödela
proveditelný

Kurt Gödel byl jedním z nějvětších vědců 20. století. Jeho zaměřením byla matematika, především logika, v níž dosáhl objevů, které bývají svojí velikostí srovnávány s Einsteinovou teorií relativity. Mimo matematiku dospěl též k zásadním výsledkům ve fyzice a jeho přínos má význam i z pohledu filosofie.
Narodil se v roce 1906 v Brně. Přestože byl slavný už za svého života a jeho dílo je ve světě stále více ceněno, připomíná jej v Brně pouze dvojice pamětních desek. Na rozdíl od mnohých jiných po něm není pojmenována ulice a je v podstatě osobou veřejně neznámou. Tuto skutečnost považuji za velmi smutnou, protože takto významný člověk by si jistě zasloužil, aby se na něj v jeho rodném městě nezapomnělo.
Lidé většinou neví, co bylo jeho přínosem a nedokážou si jeho objevy vůbec představit. K odstranění tohoto nedostatku by měla sloužit navrhovaná naučná stezka Kurta Gödela procházejcí parkem pod Husovou ulicí, který nyní nese v současnosti jméno Studánka. V něm si Kurt Gödel jako malý chlapec hrával a proto jej navrhuji přejmenovat na Park Kurta Gödela.


Veřejný přínos projektu: Charakter stezky bude vzdělávací, seznámí běžného návštěvníka parku s dílem Kurta Gödela. Snahou projektu je přimět návštěvníka k (aspoň částečnému) ocenění výsledků Kurta Gödela. Při přípravě jednotlivých informačních panelů již přislíbili spolupráci vědci z několika našich univerzit. Celý projekt by bylo možné dále rozšířit o architektonické prvky v podobě zvýraznění stezky na chodníku či umístění Gödelovy sochy na prostranství u studánky v parku. V případě vícejazyčných variant informačních panelů je pak možno lákat sem i zahraniční návštěvníky z řad vědců, jichž velké množství každoročně navštěvuje Brno. Mají-li zájem o Gödelův odkaz, mají v současnosti možnost pouze si vyfotit málo výraznou pamětní desku na Pekařské, a to by taktéž mohla tato stezka změnit.

Navrhovatel:
Jan Pavlík
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Park a naučná stezka Kurta Gödela
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
400 000 Kč
Tématická oblast:
Kultura, Vzdělání
Délka realizace:
4 měsíce
Počet líbí se mi:
282
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor implementace evropských fondů
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - střed
Odbor kultury
Odbor památkové péče
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Informační tabule s přístřeškem 10 25 000 250 000
Rezerva na realizaci 1 117 800 117 800
Cena projektové dokumentace celkem: 1 8 200 8 200
oprava poničených tabulí 3 8 000 24 000
Cena celkem: 400 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor implementace evropských fondů V parku Studánka byl realizovaný projekt podpořený z Evropských fondů. Sledovaná udržitelnost skončí v roce 2017. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: IMAGE MĚSTA, Propagace strategického profilu města jako centra vzdělávání, výzkumu, vývoje, inovací a podnikání ve vyspělých technologiích. Návrh na pojmenování parku: Park Studánka není oficiální název, je to místně obvyklé pojmenování. Oficální pojmenování parku musí na základě podnětu (kterým by mohl být právě i předkládaný projekt) odsouhlasit rada a zastupitelstvo městské části, následně potvrdit Pracovní skupina pro názvosloví města, pak RMB a nakonec ZMB. proveditelný
MČ Brno - střed proveditelný
Odbor kultury Realizaci sochy v rámci projektu nelze dokončit do 12 měsíců (soutěž trvá 6-9 měsíců, výroba sochy obvykle rok i více). Socha věnovaná Kurtu Friedrichu Gödelovi by měla být realizovaná cca mezi lety 2022 – 2024 v rámci městského projektu Sochy pro Brno. Z projektu je potřeba vyjmout realizaci sochy KFG. proveditelný
Odbor památkové péče Plocha parku Studánka je součástí kulturní památky Denisovy sady v centru MPR Brno. Informační panely je možné instalovat pouze na základě závazného stanoviska Odboru památkové péče. Podobu panelů je třeba ve fázi přípravy projektové dokumentace konzultovat s Národním památkovým ústavem. proveditelný s úpravami