Cyklopruh Nádražní
neproveditelný
Matej Buday
246 500 Kč (navržený)
Doprava
Brno - střed
2017
189 líbí se mi

Vybudování cyklopruhu směrem od Nových Sadů na stávajícím chodníku v ulici Nádražní v úseku od křižovatky s Husovou po budovu pošty by zjednodušil bezpečný průjezd pro cyklisty a uvolnil komunikaci pro automobilovou dopravu.


V současném stavu je jízdní pruh zůžen v úseku zastávky Nové Sady (80m) následně je po jeho pravé straně podélné parkování. Cyklista má tak na výběr nebezpečnou jízdu na úplném kraji vozovky nebo využije celý jízdní pruh a spomaluje tak automobilovou dopravu. V křizovatce Nádražní x Husova končí velké množství cyklistů přijíždějících z Nových Sadů ve směru na Masarykovu, Benešovu i samotné Hlavní Nádraží.


Součásti projektu:
* vybudování odbočení pro cyklisty v místech před světlami Nádražní x Husova (obr. 1)
* namalování pruhu (případne zarovnání stávající dlažby) v levé části chodníku (obr. 2), cca 180m
* napojení cyklopruhu pod co nejmenším uhlem zpátky na silnici před budovou České Pošty (obr. 3)
* posunutí/odstranění sloupků s řetězi a namalování cyklokoridoru, cca 40m

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Oddělením cyklodopravy od automobilové dopravy v ulicí Nádražní (směr centrum) se dosáhne rychlejší a bezpečnější průjezd pro kola a plynulejší průjezd pro automobily s minimálním dopadem na chodce.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
napojení na existující komunikace 2 52 500 105 000
značení pruhu 200 550 110 000
cyklokoridor 40 220 8 800
Projektová dokumentace 1 22 700 22 700
3 0 0
Cena celkem: 246 500 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, parkování – Podpora všech druhů opatření vedoucích k zajištění dopravní bezpečnosti (chodců a cyklistů) proveditelný
Odbor dopravy Cyklodoprava je vedena v hlavním dopravním prostoru, vedení po chodníku není vzhledem k intenzivnímu pohybu chodců vhodné.
neproveditelný