nový mostek pro pěší: Rybářská - Táborského nábřeží

Vybudování nového mostku mezi ulicí Rybářská a Táborského nábřeží přes řeku Svratku a součastně přes čtyř proudovou silnici Poříčí. Tento nový mostek by byl navržen tak, aby plynule navazoval na stávajíci cykloztezku na nábřeží Svratky (Táborského nábřeží) a propojil ulici Rybářská, na které by stezka dále mohla pokračovat. Propojila by se tak cesta pro pěší, cyklisty a bruslaře mezi vnitřní částí města (Mendlovo náměstí a prostory před BVV) s nábřežím řeky Svratky, kde již existuje cyklostezka, která pokračuje kolem řeky dále směrem k Olympii.


Veřejný přínos projektu: Propojení jednotlivých městských lokalit pro pěší, cyklisty a bruslaře.

Navrhovatel:
Petr Chobin
Název:
nový mostek pro pěší: Rybářská - Táborského nábřeží
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
1 990 000 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Sport, Zábava, Kultura, Zdraví, Doprava, Zeleň
Délka realizace:
12 měsíců
Počet líbí se mi:
42
Status:
sbírá podporu
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace 1 1 750 000 1 750 000
Projektová dokumentace 1 180 000 180 000
provozní náklady 3 20 000 60 000
Cena celkem: 1 990 000 Kč