nový mostek pro pěší: Rybářská - Táborského nábřeží
nezískal podporu
Petr Chobin
1 990 000 Kč (navržený)
Senioři
Brno - střed
2017
42 líbí se mi

Vybudování nového mostku mezi ulicí Rybářská a Táborského nábřeží přes řeku Svratku a součastně přes čtyř proudovou silnici Poříčí. Tento nový mostek by byl navržen tak, aby plynule navazoval na stávajíci cykloztezku na nábřeží Svratky (Táborského nábřeží) a propojil ulici Rybářská, na které by stezka dále mohla pokračovat. Propojila by se tak cesta pro pěší, cyklisty a bruslaře mezi vnitřní částí města (Mendlovo náměstí a prostory před BVV) s nábřežím řeky Svratky, kde již existuje cyklostezka, která pokračuje kolem řeky dále směrem k Olympii.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Propojení jednotlivých městských lokalit pro pěší, cyklisty a bruslaře.

Rozpočet projektu - návrh