Zastínění dětského hřiště u rybníka v Brně-Medlánkách
proveditelný

Dětské hřiště na u rybníka v Brně-Medlánkách je vyhledávaným místem pro rodiče s dětmi. V této části Medlánek bydlí spousta mladých rodin s dětmi. Hlavní nevýhodou tohoto hřiště je absence stínu na herních prvcích, které jsou určeny pro nejmenší děti - 2 pískoviště a houpačky. To má za následek, že hřiště není v parných slunných dnech většinou využíváno.
Loni na Obilním trhu došlo k zastínění pískoviště z prodyšného materiálu. Na zimu se zastínění schovává a instaluje až na jaře. Tuto úpravu pískoviště ocenily především děti a jejich rodiče. Podobné zastínění by bylo vhodné realizovat i na dětském hřišti u rybníka v Brně-Medlánkách. Esteticky by zapadlo do rázu krajiny a hlavně by za toto opatření byly rády děti, které by si i v parných dnech mohly hrát na zastíněném hřišti. Mám malého syna a byla bych ráda, kdyby nejen on, ale i jiné děti si mohly hrát bezpečně na písku bez strachu, že dostanou úpal.


Veřejný přínos projektu: Projekt je určen převážně pro děti a jako prevence před možnými zdravotními komplikacemi způsobenými delším pobytem na slunci. Tento prvek ocení především rodiče a prarodiče svých ratolestí, které si hrají na hřišti.

Navrhovatel:
Helena Ošmerová
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Zastínění dětského hřiště u rybníka v Brně-Medlánkách
Lokalita:
Brno - Medlánky
Rozpočet:
175 000 Kč
Tématická oblast:
Děti, Sport, Zábava
Délka realizace:
1 měsíc
Počet líbí se mi:
257
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Odbor investiční
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - Medlánky
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
zastínění 2 60 000 120 000
montáž 2 5 000 10 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 15 000 15 000
údržba 3 10 000 30 000
Cena celkem: 175 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor investiční proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný
MČ Brno - Medlánky proveditelný