Dětské hřiště na Táborského nábřeží
proveditelný

Ve chvíli, kdy naše děti začaly dělat první krůčky, jsme logicky začali řešit, kde v okolí našeho bydliště bychom mohli venku trávit volný čas, potkávat se s ostatními dětmi a rodiči a rozvíjet pohybové schopnosti dětí. Bydlíme na ulici Kamenná a bohužel jsme po několika týdnech hledání museli konstatovat, že v této oblasti se nenachází žádné dětské hřiště určené pro děti předškolního věku (ani pro děti starší). Nejbližší dětské hřiště se nachází až ve vnitrobloku ulice Křídlovická (poblíž haly Rondo), na ulici Vsetínská a ve vnitrobloku Zahradnická. Tato hřiště jsou ovšem vzdálena 15-20 minut ´dospělácké´ chůze – s malým dítětem jde o procházku nejméně na hodinu, což znamená, že sotva na hřiště dorazíme, musíme se vypravit na cestu domů. Nadto cestou ke každému z těchto hřišť je nutno překonat frekventovanou křižovatku Poříčí – Vídeňská.

Přitom ale máme na dosah ruky místo, které je pro dětské hřiště s alespoň základními herními prvky (pískoviště, skluzavka, houpačka) jako stvořené. Jde o palouček na rohu ulic Ludmily Konečné a Táborského nábřeží (pozemek parc. č. 743/4 a 743/5 – oba ve vlastnictví města Brna). Zde vybudované hřiště by mohlo sloužit dětem z ulic Kamenná, Ludmily Konečné, Táborského nábřeží, Kamenná kolonie, Poříčí, Vídeňská, Polní, Vinohrady, Červený kopec atd., tedy z poměrně rozsáhlé oblasti, která dětské hřiště skutečně postrádá. A jak jsem vysledovala z rozhovorů s ostatními rodiči, které na svých pravidelných procházkách s dětmi potkávám, po takovém místě by byla opravdu velká poptávka. Vybudování hřiště by ulehčilo život nejen rodičům, kteří se nyní musí na nejbližší hřiště obtížně dostávat přes ulice Vídeňská či Poříčí, které trpí silným provozem, ale hlavně dětem, které by měly to ´své´ hřiště hned za rohem.


Veřejný přínos projektu: Navrhované hřiště má vyplnit prázdné místo v mapě dětských hřišť v městké části Brno – střed. V oblasti ulic Táborského nábřeží, Vídeňská, Kamenná, Červený kopec, Kamenná kolonie atd. se v současnosti nenachází žádné hřiště, které by mohly nejmenší děti žijící v této oblasti využívat. Pokud se chtějí děti někde ´vyřádit´, musejí při své cestě překonat rušné ulice Poříčí a Vídeňská a za svým hřištěm urazit (na své poměry) dalekou cestu. Uvedené hřiště by mělo přispět k možnosti rozvíjet pohybové schopnosti dětí a zatraktivnít dobu pobytu a pohybu na čerstvém vzduchu. Předpokládanými uživateli tedy budou všechny děti žijící v této oblasti a též jejich rodiče, kteří je sem budou doprovázet. Navrhované hřiště současně oživí i nábřeží řeky Svratky v této oblasti, což je v souladu s dlouhodobými záměry města na oživení tohoto nábřeží.

Navrhovatel:
Lenka Bursíková
Název:
Dětské hřiště na Táborského nábřeží
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
937 000 Kč
Tématická oblast:
Děti, Sport, Zábava
Délka realizace:
3 měsíce
Počet líbí se mi:
194
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor územního plánování a rozvoje
útvar MMB pro oblast Smart City
Odbor investiční
MČ Brno - střed
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Dvouhoupačka 1 30 000 30 000
Houpadlo 2 15 000 30 000
Vahadlová houpačka 1 18 000 18 000
Domeček se skluzavkou 1 80 000 80 000
Pískoviště 1 19 000 19 000
Oplocení 1 70 000 70 000
Rezerva na realizaci 1 600 000 600 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 30 000 30 000
Údržba a kontrola hřiště 3 20 000 60 000
Cena celkem: 937 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Vzhledem k tomu, že nabyla platnosti nadřazená územně plánovací dokumentace ZÚR JMK a dané území je jejími záměry dotčeno, nelze v této situaci postupovat dle územního plánu, který s ní zatím nebyl uveden do souladu. V rámci případné realizace je pak nutné vyjádření dotčeného stavebního úřadu. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný
Odbor investiční Chybí náklady na instalaci, úpravu povrchů a servis. Úprava časového harmonogramu a nutný územní souhlas. proveditelný
MČ Brno - střed proveditelný