Městská divočina
proveditelný

Chceme u Svratky na Táborského nábřeží vyhradit zelenou plochu, kde se nebude kosit a příroda dostane možnost volně růst. Vzrostlá zeleň lépe drží vlhkost, poskytuje životní prostor drobným živočichům, čistí a chladí vzduch a nic nestojí. Časté kosení zeleným plochám spíš škodí než prospívá. Kromě toho posekaná zeleň zůstává ležet, a odpadky se nesbírají. Chceme ukázat jiný způsob, jak by se v Brně mohlo zacházet s veřejnou zelení. Princip volně rostoucí zeleně je v jiných evropských městech běžný a věříme, že jej lze uskutečniti u nás.


Veřejný přínos projektu: Obohacení veřejného prostoru o kus přírody. Projekt prospívá všem. Lidem, zvířatům a rostlinám.

Navrhovatel:
Richard Pták
Název:
Městská divočina
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
61 499 Kč
Tématická oblast:
Zeleň
Délka realizace:
1 měsíc
Počet líbí se mi:
179
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor životního prostředí
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - střed
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
infopanel 1 1 000 1 000
vymezení prostoru (oplocení) 1 50 000 50 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 500 500
sbírání odpadků 3 3 333 9 999
Cena celkem: 61 499 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor životního prostředí Plocha Kamenná - Táborského nábřeží je uvedena pod č. 67 v „Seznamu ploch nejvýznamnější zeleně v městě Brně“, který je přílohou obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění pozdějších změn. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný
MČ Brno - střed proveditelný