Bezpečný přechod přes Starou dálnici
nevítězný

Přechod přes Starou dálnici v Bystrci mezi ulicí Štouračovou a Černého je jedinou možnou spojnicí těchto ulic a je využíván mnoha dětmi, které spadají na ZŠ Laštůvkova nebo přijíždí ze škol v Kohoutovicích autobusem č. 50. Přechod je sice opatřen semaforem, ale mezi zastávkou autobusu č. 50 a semaforem jsou odstraněna zábradlí a celých 50 metrů jdou děti nechráněny vedle 4-proudé silnice, kde řidiči jezdí rychle jako na skutečné dálnici. Místo by si zasloužilo nadchod, ale pro zvýšení bezpečnosti by pomohlo i doplnit chybějící zábradlí, aby děti byly od silnice více chráněny.


Veřejný přínos projektu: Doplnění chybějícího zábradlí rozhodně výrazně zvýší bezpečnost pro všechny, ovšem převážně pro děti, které mezi zastávkou autobusu č. 50 Štouračova nemají jinou možnost, jak se dostat k přechodu přes Starou dálnici než po úzkém chodníku hned vedle silnice dálničního typu. Ve špičce je zde velmi hustý provoz a řidiči jezdí dost rychle - úsek je přehledný, rovný, silnice 4 proudá...Pomocí zábradlí se zamezí nechtěným pádům z nepozornosti nebo dětské rozjívenosti do silnice.

Navrhovatel:
Eva Suchánková
Název:
Bezpečný přechod přes Starou dálnici
Lokalita:
Brno - Bystrc
Rozpočet:
270 000 Kč
Tématická oblast:
Děti, Doprava
Délka realizace:
1 měsíc
Počet líbí se mi:
40
Podpora
Projekt byl podpořen podpisovým archem
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Odbor investiční
útvar MMB pro oblast Smart City
Odbor dopravy
MČ Brno - Bystrc
Majetkový odbor
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Nákup zábradlí 20 6 250 125 000
Vložení do stávajícího chodníku 1 50 000 50 000
Rezerva na realizaci 1 82 500 82 500
Cena projektové dokumentace celkem: 1 12 500 12 500
Provozní náklady 3 0 0
Cena celkem: 270 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor investiční proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: DOPRAVA A TECHNICKÁ INFASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, parkování - Podpora všech druhů opatření k zajištění dopravní bezpečnosti (chodců, cyklistů) proveditelný
Odbor dopravy Nadchod je investicí s vyššími náklady než 2 mil. Kč, nicméně zábradlí doplnit lze. V případě realizace nutné vyjádření Policie ČR. proveditelný
MČ Brno - Bystrc proveditelný
Majetkový odbor Majetek města proveditelný