Odbočení u Domini parku
neproveditelný

Nedávno postavený parkovací dům Domini park považujeme za skvělý a velice rádi v něm parkujeme, když něco jdeme vyřídit do centra města. Napadá nás vylepšení, které by usnadnilo jeho využívání.

Do parkovacího domu se vjíždí z Husovy ulice. Ta je rozdělena plnými čarami, ze kterých nemalá část řidičů odvodí, že není možné odbočit doleva k Domini parku směrem od Červeného kostela. Rovněž je řidičům znemožněno odbočení směrem k Novým sadům nebo Mendlovu náměstí při výjezdu. Vozidla jsou tak nucena objíždět naprosto zbytečně celé centrum a přispívají k dalšímu ucpávání Koliště.

Navrhujeme proto naproti Domini parku povolit odbočení na ulici Husově pomocí přerušovaného vodorovného dopravního značení a zároveň odebrat značku u výjezdu z přikazující odbočení vpravo.


Veřejný přínos projektu: Řidičům se zjednoduší využívání parkovacího domu.

Navrhovatel:
Pavel Mises
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Odbočení u Domini parku
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
20 000 Kč
Tématická oblast:
Doprava
Délka realizace:
10 měsíců
Počet líbí se mi:
170
Status:
neproveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Odbor dopravy
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Odstranění značky příkazu odbočení 1 5 000 5 000
Vyfrézování plné čáry na přerušovanou 1 5 000 5 000
Projektová dokumentace 1 10 000 10 000
Bez očekávaných dlouhodobých nákladů 3 0 0
Cena celkem: 20 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, pakování proveditelný
Odbor dopravy Odbočující auta by tvořila překážku v provozu a snižovala plynulost provozu na komunikaci. Vzhledem k nedávné rekonstrukci a výstavbě parkovacího domu byla tato možnost prověřována a zamítnuta. neproveditelný