Dobrodružné hřiště Halda
realizovaný

V Medlánkách chybí občanům hřiště pro větší děti.
Řešením by bylo dobrodružné hřiště, které otevírá prostor k trávení volného času dětí ve věku 6-12 let. Tato cílová skupina je náročná, má ráda výzvy, dobrodružství a objevování všeho tajemného.
Dobrodružné hřiště je prostor, který umožňuje ve výšce nad zemí nacházet své hranice, v bezpečném prostředí učí pracovat s rizikem a to vše jakoby mimochodem – za pomoci hry a zábavy.
Chceme hřiště, které nabízí koncepční využití celého daného prostoru tak, aby pojmulo velké množství aktivních dětí a zároveň nabídlo prostor pro přirozené setkávání a odpočinek.
Vzhledem k navrhovanému místu umístění a složitým základovým poměrům by byla vhodný konstrukce, která vyžaduje minimální počet do země kotvených nosných sloupů. Sestava by měla být také z důvodu vyšší atraktivity vystavěna spíše do výšky, než do šířky aby působila kompaktně – zahuštěně – jako celek.
Z architektonického pohledu si prostor haldy říká o výškovou stavbu, která bude danému místu dominovat a zároveň, vzhledem k přírodnímu charakteru okolí, nebude agresivně narušovat atmosféru místa.
Dominantou dobrodružného hřiště je tedy navržené rozsáhlé vysoké „šapitó“, ke kterému jsou napojené všechny ostatní atrakce.
Navržená sestava obsahuje tedy:
- multifunkční šapitó
- dvě vysoké věže
- vysoké lanové bludiště
- nízké lanové překážky
- prolézačku z klád
- boulderovací kameny
- terénní nerezovou skluzavku
- přírodní mobiliář


Veřejný přínos projektu: V Medlánkách chybí hřiště pro větší děti a řešením by bylo dobrodružné hřiště, které b doplnilo soubor sportovišť a hřišť pro malé děti. Dobrodružné hřiště otevře prostor k trávení volného času dětí ve věku 6-12 let a mělo by tak přímý vliv na trávení jejich volného času na čerstvém vzduchu a pohybem s kamarády.

Navrhovatel:
Blanka Teplanová
Název:
Dobrodružné hřiště Halda
Lokalita:
Brno - Medlánky
Rozpočet:
1 775 000 Kč
Tématická oblast:
Děti, Sport, Zábava, Zdraví
Délka realizace:
6 měsíců
Počet líbí se mi:
186
Status:
realizovaný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor investiční
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - Medlánky
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Deník projektu
Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Odbor investiční MMB (ZMB dne 30. ledna 2018)
březen 2018 Změna realizátora projektu: Kancelář participace
květen 2018 Ve spolupráci s městskou částí Brno-Medlánky probíhá výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a dodavatele stavby.
červen 2018 Nejnižší podaná nabídka ve výběrovém řízení činila 2 129 000 Kč, z toho důvodu byl rozpočet navýšen a byl vybrán dodavatel.
červenec 2018 Bylo oficiálně předáno staveniště dodavateli hřiště.
srpen 2018 Dodavatel začal s terénními úpravami a s přípravami na montáž hracích prvků
září 2018 Dokončuje se montáž hřiště.
září 2018 Hřiště bylo dne 19. 9. 2018 slavnostně otevřeno.
září 2018 Celková cena projektu byla 2 129 000 Kč.
Realizační galerie
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Dobrodružné hřiště se všemi uvedenými prvky 1 1 500 000 1 500 000
Provoz a údržba hřiště 3 10 000 30 000
Vytyčení hranice pozemku města 1 15 000 15 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 200 000 200 000
Doplnění dopadových ploch 3 10 000 30 000
Cena celkem: 1 775 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Pouze část vymezené lokality je v majetku města. Nutné vytyčení hranice pozemku města a navýšení nákladů za vytyčení. proveditelný s úpravami
Odbor investiční Nacenění reálné. Nutné doplnit náklady za údržbu hřiště (stanoví MČ), územní souhlas. proveditelný s úpravami
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný
MČ Brno - Medlánky proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství proveditelný