Bezpečný „nekruhový“ objezd na Lesné
nevítězný

Na ulici Lesná mají netradiční křižovatku, která vypadá jako kruhový objezd, není však tak označena a platí na ní na dvou místech ze tří přednost zprava. To řidiče často mate a stávají se v ní nebezpečné dopravní situace. Je tu poměrně silný provoz, křižovatka totiž spojuje hlavní dopravní tepny: ulice Merhautova ze středu Brna zde navazuje na Seifertovu a Okružní.

Navrhujeme na místě zvýraznit značky „dej přednost v jízdě“ a doplnit zábranami fyzicky oddělujícími jednotlivé pruhy, aby se předcházelo dopravním nehodám. Protože jsou místní na tuto zvláštnost zvyklí, nedoporučujeme ji přebudovávat na tradiční kruhový objezd.


Veřejný přínos projektu: Místo se stane bezpečnějším.

Navrhovatel:
Pavel Mises
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Bezpečný „nekruhový“ objezd na Lesné
Lokalita:
Brno - sever
Rozpočet:
800 000 Kč
Tématická oblast:
Doprava
Délka realizace:
12 měsíců
Počet líbí se mi:
173
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Odbor dopravy
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - sever
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zábrana k oddělení pruhů 1 m (odhad) 150 2 000 300 000
Zvýrazněná značka P4 2 4 500 9 000
Překreslení vodorovného značení (odhad) 1 20 000 20 000
Instalace svislého značení (odhad) 1 50 000 50 000
Rezerva na realizaci 1 391 000 391 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 30 000 30 000
Bez očekávaných dlouhodobých nákladů 3 0 0
Cena celkem: 800 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor dopravy K umístění nad povrch vozovky vystupujících prvků je třeba vyjádření PČR. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, parkování – Podpora všech druhů opatření k zajištění dopravní bezpečnosti proveditelný
MČ Brno - sever proveditelný