OČISTA KRAVÍ HORY A OKOLÍ
proveditelný

OBLAST KRAVÍ HORY A PŘILEHLÝCH ULIC /park Kraví hora, území mezi zahrádkami, Údolní, náměstí Míru, Grohova, Úvoz, Konečného náměstí, Žižkova, Rybkova, Tůmova/ je oblast zvýšeného pohybu psů a tudíž i extrémního výskytu psích exkrementů, z důvodů venčení psů v zelených plochách, ulicích a pěších cestách. Osazením košů se sáčky pro sběr exkrementů, které v této části města chybí a případně i doplnění psími pisoáry se zamezí znečišťování ulic a zelených ploch výkaly a degradaci a poškozování zídek, domovních fasád a oplocení a též parkujících vozidel u chodníků psí močí. Současně to přispěje i ke kultuře a čistotě prostředí v této části města.


Veřejný přínos projektu: Zkulturnění a očista veřejného prostoru, projekt poslouží všem občanům, jak bydlícím v zájmovém území, tak návštěvníkům Kraví hory a okolí.

Navrhovatel:
Jana Kůrová
Název:
OČISTA KRAVÍ HORY A OKOLÍ
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
1 979 100 Kč
Tématická oblast:
Kultura, Zdraví, Zvířata, Zeleň
Délka realizace:
6 měsíců
Počet líbí se mi:
159
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - střed
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
odpadové koše 50 6 500 325 000
psí pisoár 20 2 800 56 000
Projektová dokumentace 1 38 100 38 100
běžná údržba, vysypání košů 3 520 000 1 560 000
Cena celkem: 1 979 100 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí – Zvyšování kvality a vybavenosti veřejných prostranství + Zabezpečení údržby a čistoty veřejných prostranství proveditelný
MČ Brno - střed proveditelný