Industriální naučná stezka u řeky Svitavy
v realizaci

Posvitavská výrobní zóna značí kus významné historie města Brna, kterému přinesla pokrok a rozvoj. V současné době zde dochází k přeměně průmyslových areálů i jednotlivých objektů. Než dojde k úplnému zániku této výrobní zóny, je dobré přímo v místě dřívějšího průmyslového rozmachu upozornit na toto ne tak dávné dění a trochu oprášit zašlou slávu. Tato doba je historiky dobře zmapovaná a lze oprávněně věřit, že se odborníci do projektu rádi zapojí a uplatní své poznatky.


Veřejný přínos projektu: Naučná stezka může napomoci k oživení Svitavského nábřeží ještě před jeho celkovou revitalizací. Obeznámí návštěvníky s bohatou historií posvitavské výrobní zóny a zvýší obecné povědomí obyvatel o úseku slavné historie průmyslového Brna. Její účel bude nejen vzdělávací, ale povede i ke zvýšení zdravého patriotismu a ke zlepšení vztahu občanů k tomuto území. Na tento projekt může postupně navázat i další část (mimo MČ Brno-sever) a projekt může být postupně rozšiřován např. formou interaktivního prohlížení nebo poslechu dalších souvisejících skutečností a podrobností.

Navrhovatel:
Olga Strublová
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Industriální naučná stezka u řeky Svitavy
Lokalita:
Brno - sever
Rozpočet:
390 000 Kč
Tématická oblast:
Kultura, Vzdělání
Délka realizace:
4 měsíce
Počet líbí se mi:
180
Status:
v realizaci
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor investiční
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - sever
Deník projektu
Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: městská část Brno–TIC Brno, p.o. (ZMB dne 30. ledna 2018).
únor 2018 Proběhla schůzka s navrhovatelkou projektu a vyjasnění její představy o realizaci stezky. Práce na plánu realizace v souvislosti s již probíhajícími projekty města Brna.
březen 2018 Proběhlo rozhodnutí o integraci realizace projektu do projektu stezky Brno. Navazují jednání s historiky a příprava podkladů pro plán grafického zpracování.
červen 2018 Byl vybrán historik, který pracuje na obsahu informačních tabulí, jejichž vzhled navrhuje architektka, která by měla představit konečnou variantu koncem měsíce.
srpen 2018 Na základě komunikace s historikem bylo rozhodnuto o navýšení počtu informačních tabulí na 11.
září 2018 Z důvodu změny počtu tabulí a volby jejich kvalitnějšího materiálu došlo k navýšení rozpočtu o 48 000 Kč.
Realizační galerie
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Informační tabule 10 12 000 120 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 120 000 120 000
Údržba a oprava poničených tabulí 3 50 000 150 000
Cena celkem: 390 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor investiční Odhad ceny reálný. Pro umístění tabulí pravděpodobně nutný územní souhlas. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora rozvoje kulturního vyžití a zachování kulturního dědictví proveditelný
MČ Brno - sever proveditelný