Industriální naučná stezka u řeky Svitavy
v realizaci
Olga Strublová
390 000 Kč (navržený)
Kultura
Brno - sever
4 měsíce
180 líbí se mi
1032 hlasů
TIC Brno, p.o.

Posvitavská výrobní zóna značí kus významné historie města Brna, kterému přinesla pokrok a rozvoj. V současné době zde dochází k přeměně průmyslových areálů i jednotlivých objektů. Než dojde k úplnému zániku této výrobní zóny, je dobré přímo v místě dřívějšího průmyslového rozmachu upozornit na toto ne tak dávné dění a trochu oprášit zašlou slávu. Tato doba je historiky dobře zmapovaná a lze oprávněně věřit, že se odborníci do projektu rádi zapojí a uplatní své poznatky.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Naučná stezka může napomoci k oživení Svitavského nábřeží ještě před jeho celkovou revitalizací. Obeznámí návštěvníky s bohatou historií posvitavské výrobní zóny a zvýší obecné povědomí obyvatel o úseku slavné historie průmyslového Brna. Její účel bude nejen vzdělávací, ale povede i ke zvýšení zdravého patriotismu a ke zlepšení vztahu občanů k tomuto území. Na tento projekt může postupně navázat i další část (mimo MČ Brno-sever) a projekt může být postupně rozšiřován např. formou interaktivního prohlížení nebo poslechu dalších souvisejících skutečností a podrobností.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: městská část Brno–TIC Brno, p.o. (ZMB dne 30. ledna 2018).
únor 2018 Proběhla schůzka s navrhovatelkou projektu a vyjasnění její představy o realizaci stezky. Práce na plánu realizace v souvislosti s již probíhajícími projekty města Brna.
březen 2018 Proběhlo rozhodnutí o integraci realizace projektu do projektu stezky Brno. Navazují jednání s historiky a příprava podkladů pro plán grafického zpracování.
červen 2018 Byl vybrán historik, který pracuje na obsahu informačních tabulí, jejichž vzhled navrhuje architektka, která by měla představit konečnou variantu koncem měsíce.
srpen 2018 Na základě komunikace s historikem bylo rozhodnuto o navýšení počtu informačních tabulí na 11.
září 2018 Z důvodu změny počtu tabulí a volby jejich kvalitnějšího materiálu došlo k navýšení rozpočtu o 48 000 Kč.
říjen 2018 Rozhodlo se o materiálu panelů - corten/dibond
listopad 2018 Dokončují se vizualizace a technické listy k panelům.
únor - duben 2019 Dokončují se návrhy textů a připravují se grafické podklady k výrobě panelů.
květen 2019 Navrhovatelka připomínkuje konečnou podobu panelů.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti