Přechod Mášova <-> Moravské nám.

NEPROVEDITELNÝ

Tento projekt byl posouzen jako neproveditelný. Zdůvodnění naleznete na konci této stránky.

Cílem projektu je obnovit přirozené spojení mezi ulicí Mášovou a centrem města. Nový bezpečný přechod vznikne v místě, kde lidé v současnosti legálně (!) přecházejí čtyřproudou frekventovanou silnici. Úpravou terénu bude zajištěna návaznost na chodníky na Moravském náměstí. Podél přechodu bude umístěn i cyklistický přejezd.

Každá šlápota za obrubníkem naproti Mášově hlasuje pro vznik tohoto přechodu!


Veřejný přínos projektu: Dojde ke zvýšení bezpečnosti pěší i cyklistické dopravy. Profitovat budou zejména místní obyvatelé, provozovatelé i uživatelé služeb (kaváren, obchodů, mezinárodních institutů) umístěných po obvodu Moravského náměstí. Napřímení a zkrácení pěších tras ocení zejména děti a senioři, přechod bude bezbariérový. Cyklopřejezd logicky naváže na oblíbenou cyklostezku v ul. Botanická a propojí ji s centrem města přes Malý městský okruh. To vše je v souladu se strategickými cíli Plánu udržitelné mobility.

Navrhovatel:
Dan Bárta
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Přechod Mášova <-> Moravské nám.
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
1 930 000 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Doprava, Zeleň
Délka realizace:
12 měsíců
Počet líbí se mi:
191
Status:
neproveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor dopravy
útvar MMB pro oblast Smart City
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
nový semafor SSZ v koordinaci s blízkými křižovatkami vč. dopravního značení 1 1 000 000 1 000 000
bezbariérové úpravy chodníku 1 100 000 100 000
úprava sklonu chodníku v parku 1 100 000 100 000
úpravy teplovodních šachet 1 100 000 100 000
zpevnění cesty v parku (nutno koordinovat s plánovanou obnovou parku) 1 400 000 400 000
Projektová dokumentace 1 200 000 200 000
Provoz SSZ. 3 10 000 30 000
Cena celkem: 1 930 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor dopravy Nedodrženy minimální vzájemné vzdálenosti přechodů. neproveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, parkování – zaměřeno mj. i na podporu všech druhů opatření vedoucích k zajištění dopravní bezpečnosti chodců a cyklistů proveditelný