Stání pro karavany / obytné vozy

PROVEDITELNÝ

Tento projekt byl posouzen jako proveditelný. Můžete pro něj hlasovat v listopadovém finále.

Karavaning má v západní Evropě silnou tradici. Je podporován lokální správou a veřejností. Jednou z forem podpory je budování sítě tzv. stellplatzů - vymezených míst na veřejných/soukromých pozemcích určených čistě pro zaparkování karavanů/obytných vozů, přičemž majitelé (ve většině aktivní lidé v důchodovém věku) můžou relaxovat u vozů, případně aktivně odpočívat v okolí navštíveného místa.
Tento způsob turismu a rekreace v ČR chybí, stellplatzů je tu obecně jako šafránu. Vybudováním takovéhoto místa by se město Brno stalo pionýrem v této oblasti s potenciálem přilákat zajímavou skupinu turistů.


Veřejný přínos projektu: Vybudované místo (tzv. stellplatz) bude primárně sloužit turistům a návštěvníkům Brna, kteří vyznávají cestování a poznávání nových míst za pomoci karavanů a obytných aut.
Dojde také k úpravě zanedbané části okolí Výstaviště a především pozvednutí prestiže města Brna, protože bezplatné a rozlohou podobné místo (ač v západní Evropě běžné) minimálně v Jihomoravském kraji (ale řekl bych, že i v rámci celé ČR) chybí.

Navrhovatel:
Petr Mařák
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Stání pro karavany / obytné vozy
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
1 932 100 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Zábava, Doprava, Zeleň, Jiné: cestování
Délka realizace:
6 měsíců
Počet líbí se mi:
406
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor investiční
Odbor územního plánování a rozvoje
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - střed
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
živý plot (materiál (tuje) + práce) / metr 506 250 126 500
oplocení (materiál + práce) / metr 288 500 144 000
příjezdová cesta (materiál - makadam) / metr3 20 1 000 20 000
příjezdová cesta (materiál - štěrk) / metr3 8 1 000 8 000
příjezdová cesta (práce + odvoz původní zeminy) 1 100 000 100 000
sloup veřejného osvětlení (materiál + práce) / ks 3 10 000 30 000
kabeláž osvětlení (materiál + práce) / metr 100 2 000 200 000
stůl + lavice (piknik) / ks 6 11 000 66 000
kontejner / ks 3 7 000 21 000
odpadkový koš / ks 8 1 200 9 600
travní dlažba (materiál + práce) / metr2 580 1 500 870 000
provoz veřejného osvětlení 3 10 000 30 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 190 000 190 000
údržba živého plotu + odvoz odpadu + sekání trávy + úklid pozemku 3 39 000 117 000
Cena celkem: 1 932 100 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Pozemek města proveditelný
Odbor investiční Stavební náklady jsou odhadnuty hraničně, ale jsou podceněny náklady na provoz a údržbu. Nutný územní souhlas = úprava časového harmonogramu soutěže. Disponibilní částce bude přizpůsoben standard vybavení, městská část stanoví požadovanou částku za údržbu (+ 30 tis. za provoz VO). proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování a rozvoje Dotčený pozemek náleží do plochy pro dopravu, přes kterou je vymezena směrově dělená komunikace velkého městského okruhu (VMO). Vzhledem k vedení komunikace I/42 je záměr proveditelný pouze jako stavba dočasná do doby realizace VMO. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, je okrajově v souladu s prioritou MÍSTNÍ EKONOMICKÝ ROZVOJ, Podpora rozvoje cestovního ruchu s důrazem na kongresovou turistiku proveditelný
MČ Brno - střed proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Záměr se nachází v lokalitě dotčené “Realizací protipovodňových opatření města Brna – etapa VII a VIII“. Projekt protipovodňových opatření se nachází ve fázi zpracování projektové dokumentace. V případě realizace záměru je třeba řešit v koordinace s Odborem VLHZ jako nositelem projektu protipovodňových opatření. proveditelný