Bez knih to nejde
proveditelný

Pokud jste měli možnost projít si brněnské odborné knihovny před rokem 1989, mohli jste zjistit, že čas se v nich tak trochu zastavil za protektorátu. Do té doby se do našich knihoven dostávaly zcela běžně knihy z německy mluvících zemí, nejen z Rakouska, ale i Německa. Rokem 1945 ale i ediční řady, které naše brněnské knihovny do té doby průběžně doplňovaly, byly zastaveny a dalších 45 let jako by v knihovnách neexistovalo. Jistěže s výjimkami, ale byly to opravdu spíše výjimky. Nebyly valuty. Když se v roce 1989 otevřely hranice, bylo deprimující zjišťovat, že kterékoli malé slušnější rakouské knihkupectví je lépe vybaveno knihami o evropské kultuře, než brněnská Moravská zemská knihovna. I když je nutno uznat, že se od té doby přece jen něco změnilo, v MZK máme oddělení zahraničních knihoven a především v rakouské se už alespoň některé důležitější tituly dají najít a na Masarykově univerzitě už najdeme i některé potřebné knihy i z dalších evropských zemí, do jisté míry to platí dodnes. Zatímco u Rakouska a Německa došlo k dílčímu zlepšení (pořád tu ještě mnohé rakouské knihy chybí - žijeme poblíž rakouských hranic!), v knižních fondech všech brněnských knihoven je značná nerovnováha. Z maličké Andorry v nich jednu knihu o kulturních památkách najdeme, ale zájemci o Ruskou federaci se musí omezit na Velkou sovětskou encyklopedii z dob socialismu a tři knihy o Moskvě. Slovníky světových jazyků najdete v každé knihovně, ale slovníky některých i evropských jazyků, včetně některých jazyků slovanských, nenajdete v žádné. V Brně neexistuje knihovna, ve které byste mohli nahlédnout do jakéhokoli kašubského překladového slovníku. Nejde tu o něco odtažitého, nejde tu o knihy pro zahraniční studenty, jde o to, že i pro pochopení moravských dějin, našich památek a pomístních jmen to bez knih ze zahraničí doopravdy nejde. Existuje sice meziknihovní výpůjční služba, ale poplatky za zapůjčení jedné knihy ze zahraničí jsou u levnějších knih dražší než kniha sama.


Veřejný přínos projektu: V Brně stát investoval po roce 1989 do několika nových knihoven - spíše ale do nových budov než do nákupu zahraniční literatury. Knihy, které vydávali naši násilně vystěhovaní krajané v němčině o Moravě od roku 1945 v Německu a Rakousku dodnes převážně zcela chybí v brněnských knihovnách, chybí byť jen nejzákladnější literatura o některých zemích polských, o dějinách a památkách Ruska, téměř chybí knihy o autonomních republikách Ruské federace, o většině zemí na jiných kontinentech. Bez zahraničních knih zůstane Brno v některých ohledech provinčním městem, ve kterém odborníci, studenti ani kulturní veřejnost nemají možnost poznávat svět ani plněji rozumět místu, ve kterém i od narození žijeme. Vzhledem k podmínkám projektu je možno uvažovat o uložení knih v Knihovně Jiřího Mahena (budovy patří městu a jde o městskou knihovnu), i když by bylo vhodnější knihy uložit např. na filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde mají ještě mnoho volných regálů pro volný výběr knih.

Navrhovatel:
Robert Keprt
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Bez knih to nejde
Lokalita:
BRNO
Rozpočet:
2 000 000 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Kultura, Vzdělání, Jiné: knihovna
Délka realizace:
12 měsíců
Počet líbí se mi:
4
Podpora
Projekt byl podpořen podpisovým archem
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Odbor kultury

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
nákup zahraniční odborné literatury - počet knih cca 1000 2 000 2 000 000
Projektová dokumentace 1 0 0
3 0 0
Cena celkem: 2 000 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením Podpora rozvoje kulturního vyžitá a zachování kulturního dědictví proveditelný
Odbor kultury V případě nákupu knih pro Knihovnu Jiřího Mahena je obsah projektu v souladu s naplňováním hlavního předmětu činnosti organizace. proveditelný