Bez knih to nejde

PROVEDITELNÝ

Tento projekt byl posouzen jako proveditelný. Můžete pro něj hlasovat v listopadovém finále.

Pokud jste měli možnost projít si brněnské odborné knihovny před rokem 1989, mohli jste zjistit, že čas se v nich tak trochu zastavil za protektorátu. Do té doby se do našich knihoven dostávaly zcela běžně knihy z německy mluvících zemí, nejen z Rakouska, ale i Německa. Rokem 1945 ale i ediční řady, které naše brněnské knihovny do té doby průběžně doplňovaly, byly zastaveny a dalších 45 let jako by v knihovnách neexistovalo. Jistěže s výjimkami, ale byly to opravdu spíše výjimky. Nebyly valuty. Když se v roce 1989 otevřely hranice, bylo deprimující zjišťovat, že kterékoli malé slušnější rakouské knihkupectví je lépe vybaveno knihami o evropské kultuře, než brněnská Moravská zemská knihovna. I když je nutno uznat, že se od té doby přece jen něco změnilo, v MZK máme oddělení zahraničních knihoven a především v rakouské se už alespoň některé důležitější tituly dají najít a na Masarykově univerzitě už najdeme i některé potřebné knihy i z dalších evropských zemí, do jisté míry to platí dodnes. Zatímco u Rakouska a Německa došlo k dílčímu zlepšení (pořád tu ještě mnohé rakouské knihy chybí - žijeme poblíž rakouských hranic!), v knižních fondech všech brněnských knihoven je značná nerovnováha. Z maličké Andorry v nich jednu knihu o kulturních památkách najdeme, ale zájemci o Ruskou federaci se musí omezit na Velkou sovětskou encyklopedii z dob socialismu a tři knihy o Moskvě. Slovníky světových jazyků najdete v každé knihovně, ale slovníky některých i evropských jazyků, včetně některých jazyků slovanských, nenajdete v žádné. V Brně neexistuje knihovna, ve které byste mohli nahlédnout do jakéhokoli kašubského překladového slovníku. Nejde tu o něco odtažitého, nejde tu o knihy pro zahraniční studenty, jde o to, že i pro pochopení moravských dějin, našich památek a pomístních jmen to bez knih ze zahraničí doopravdy nejde. Existuje sice meziknihovní výpůjční služba, ale poplatky za zapůjčení jedné knihy ze zahraničí jsou u levnějších knih dražší než kniha sama.


Veřejný přínos projektu: V Brně stát investoval po roce 1989 do několika nových knihoven - spíše ale do nových budov než do nákupu zahraniční literatury. Knihy, které vydávali naši násilně vystěhovaní krajané v němčině o Moravě od roku 1945 v Německu a Rakousku dodnes převážně zcela chybí v brněnských knihovnách, chybí byť jen nejzákladnější literatura o některých zemích polských, o dějinách a památkách Ruska, téměř chybí knihy o autonomních republikách Ruské federace, o většině zemí na jiných kontinentech. Bez zahraničních knih zůstane Brno v některých ohledech provinčním městem, ve kterém odborníci, studenti ani kulturní veřejnost nemají možnost poznávat svět ani plněji rozumět místu, ve kterém i od narození žijeme. Vzhledem k podmínkám projektu je možno uvažovat o uložení knih v Knihovně Jiřího Mahena (budovy patří městu a jde o městskou knihovnu), i když by bylo vhodnější knihy uložit např. na filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde mají ještě mnoho volných regálů pro volný výběr knih.

Navrhovatel:
Robert Keprt
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Bez knih to nejde
Lokalita:
BRNO
Rozpočet:
2 000 000 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Kultura, Vzdělání, Jiné: knihovna
Délka realizace:
12 měsíců
Počet líbí se mi:
4
Podpora
Projekt byl podpořen podpisovým archem
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Odbor kultury

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
nákup zahraniční odborné literatury - počet knih cca 1000 2 000 2 000 000
Projektová dokumentace 1 0 0
3 0 0
Cena celkem: 2 000 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením Podpora rozvoje kulturního vyžitá a zachování kulturního dědictví proveditelný
Odbor kultury V případě nákupu knih pro Knihovnu Jiřího Mahena je obsah projektu v souladu s naplňováním hlavního předmětu činnosti organizace. proveditelný