Obecní sad pro Bohunice a Starý Lískovec

NEPROVEDITELNÝ

Tento projekt byl posouzen jako neproveditelný. Zdůvodnění naleznete na konci této stránky.

Na volné parcele u zastávky Osová navrhujeme založit obecní sad pro čtvrtě Bohunice a Starý Lískovec. Tyto dvě městské části už od svého vzniku trpí anonymitou, nezájmem obyvatel o veřejný prostor a celkovým nedostatkem společenských kontaktů. Bohunice a Starý Lískovec byli před výstavbou sídlišť územím zahrad a sadů, kde se na jižním svahu dařilo dokonce i vinné révě. Naším projektem chceme vrátit trochu tohoto elementu do veřejného prostoru těchto městských částí.

Projekt by započal vyzváním obyvatel k účasti na vysazování stromů, které by bylo pojato jako společenská akce, jež by podnítila v obyvatelích zájem o toto místo. Samotná akce výsadby by proběhla v jeden den, kdy by se obyvatelé sešli a společně stromky zasadili.

Navrhujeme vysadit pestrý ovocný sad, který by na jaře okrašloval město rozkvetlými korunami stromů, v létě by zval k posezení v polostínu a na podzim nabízel zralé ovoce.

Na místě navrhujeme zřídit rovněž venkovní ohniště, kde by se obyvatelé mohli scházet.


Veřejný přínos projektu: Účelem projektu je probudit v obyvatelích sídliště sousedské vztahy, přátelství a zájem k místu, ve kterém žijí. To pokládáme za základní podmínku pro kvalitní život na jakémkoliv místě.

Navrhovatel:
Hana Černá
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Obecní sad pro Bohunice a Starý Lískovec
Lokalita:
Brno - Bohunice
Rozpočet:
86 500 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Zábava, Zeleň, Jiné: Sousedství, Identita
Délka realizace:
3 měsíce
Počet líbí se mi:
183
Status:
neproveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor investiční
Odbor územního plánování a rozvoje
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - Bohunice
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
ořešák 2 400 800
jedlý kaštan 2 500 1 000
třešeň 5 300 1 500
jabloň 5 250 1 250
hrušeň 5 250 1 250
meruňka 5 250 1 250
broskev 5 250 1 250
rakytník 5 100 500
angrešt 5 150 750
rybíz 5 150 750
ohniště 1 10 000 10 000
zemní práce 1 5 000 5 000
podpůrné ohrádky na stromky 34 300 10 200
kompost 1 5 000 5 000
organizace realizace (participace s veřejností) 1 10 000 10 000
Projektová dokumentace 1 0 0
Zastřihávání stromků, údržba trávníku, úklid ohniště 3 12 000 36 000
Cena celkem: 86 500 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor investiční V případě realizace nutno navýšit náklady na přípravu - osazovací plán a na péči a údržbu sazenic (zejména zálivky). proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování a rozvoje Pozemek, na kterém je dle zákresu navrženo založení sadu, je převážně součástí stavební plochy pro rekreaci. Není tedy vzhledem k jejímu budoucímu účelu využití pro celoplošné osázení ovocnými stromy vhodný. neproveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný
MČ Brno - Bohunice Městská část nesouhlasí s realizací projektu. neproveditelný