Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví horu
v realizaci
Irena Greplová
2 000 000 Kč (navržený)
Senioři
Brno - střed
9 měsíců
167 líbí se mi
1485 hlasů
Kancelář participace

Navrhujeme využít část současné budovy a její rekonstrukcí zlepšit podmínky pro trávení volného času na Kraví hoře a v místní čtvrti. Využila by se malá část budovy bývalého vojenského areálu na Lerchově a přestavěla se na nonstop otevřené veřejné WC a klubové a společenské zázemí, když obě na Kraví hoře a jejím okolí chybí. Další část by mohla sloužit jako Family point, kde lze nakojit, nakrmit, přebalit či převléci dítě (kupř. po sáňkování). V rámci rekonstrukce by šlo upravit i místnosti pro správce parku Kraví hora, strážníky Městské policie nebo zázemí pro společenské aktivity v areálu.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Centrum by mělo zlepšit podmínky pro trávení volného času široké veřejnosti na Kraví hoře a jejím okolí. Podstatou by měla být úprava části již existující budovy (tzn. nižší náklady oproti výstavbě „na zelené louce“) v areálu na Lerchově 62, a to na straně ke Kraví hoře. Součástí by mělo být zřízení nového vstupu z Údolní a realizace veřejných WC, které na Kraví hoře chybí, stejně jako malé obdoby Family pointu, kde lze nakojit, nakrmit, přebalit či převléci dítě, a to zejména po zimních radovánkách, kdy se může dítko rychle promočit. Součástí by měla být i úprava 2 prostor, kde by mohla vzniknout klubovna a malý společenský prostor, popř. najít zázemí správce parku Kraví hora nebo třeba strážníci Městské policie. Dané místnosti by poskytly zároveň vítané zázemí Masarykově čtvrti a případným společenským aktivitám v bývalém vojenském areálu Lerchova, které zde pořádají místní obyvatelé.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Odbor investiční MMB (ZMB dne 30. ledna 2018)
březen 2018 Změna realizátora projektu: Kancelář participace
květen 2018 Probíhá příprava podkladů pro výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a dodavatele stavby.
červenec 2018 Na základě výběrového řízení byl vybrán projektant.
září 2018 Byla odevzdána projektová dokumentace.
říjen 2018 Projektová dokumentace se připomínkuje ze strany Kanceláře participace - je nutné její doplnění.
prosinec 2018 PD byla odevzdána.
leden 2019 Z důvodu značného stáří celého areálu bude prověřen stav kanalizace a přípojky vody.
únor 2019 Z průzkumu kanalizace vyšel najevo její špatný stav, který je za hranicí životnosti. Nyní je nutné vyčíslit náklady na opravu kanalizace.
duben 2019 Na základě tlakové zkoušky vodovodní přípojky, byl zjištěn její špatný stav, který je za hranicí životnosti.
květen 2019 Probíhá vypracování cenového odhadu potřebných oprav vodovodu a kanalizace.
červen 2019 Oprava vodovodu a kanalizace byla odhadnuta na 2 000 000 Kč. V současné době se jedná s navrhovatelkou projektu, protože se projekt dostal do kolize s bodem IX. odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti