Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví horu
nerealizovatelný
Irena Greplová
2 000 000 Kč (navržený)
212 991 Kč (realizační)
Senioři
Brno - střed
2017
167 líbí se mi
1485 hlasů
Kancelář participace

Navrhujeme využít část současné budovy a její rekonstrukcí zlepšit podmínky pro trávení volného času na Kraví hoře a v místní čtvrti. Využila by se malá část budovy bývalého vojenského areálu na Lerchově a přestavěla se na nonstop otevřené veřejné WC a klubové a společenské zázemí, když obě na Kraví hoře a jejím okolí chybí. Další část by mohla sloužit jako Family point, kde lze nakojit, nakrmit, přebalit či převléci dítě (kupř. po sáňkování). V rámci rekonstrukce by šlo upravit i místnosti pro správce parku Kraví hora, strážníky Městské policie nebo zázemí pro společenské aktivity v areálu.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Centrum by mělo zlepšit podmínky pro trávení volného času široké veřejnosti na Kraví hoře a jejím okolí. Podstatou by měla být úprava části již existující budovy (tzn. nižší náklady oproti výstavbě „na zelené louce“) v areálu na Lerchově 62, a to na straně ke Kraví hoře. Součástí by mělo být zřízení nového vstupu z Údolní a realizace veřejných WC, které na Kraví hoře chybí, stejně jako malé obdoby Family pointu, kde lze nakojit, nakrmit, přebalit či převléci dítě, a to zejména po zimních radovánkách, kdy se může dítko rychle promočit. Součástí by měla být i úprava 2 prostor, kde by mohla vzniknout klubovna a malý společenský prostor, popř. najít zázemí správce parku Kraví hora nebo třeba strážníci Městské policie. Dané místnosti by poskytly zároveň vítané zázemí Masarykově čtvrti a případným společenským aktivitám v bývalém vojenském areálu Lerchova, které zde pořádají místní obyvatelé.

Deník projektu

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
projektová dokumentace a inženýring 1 179 500 179 500
průzkum střechy 1 20 000 20 000
průzkum kanalizace 1 9 861 9 861
tlaková zkouška vnějších rozvodů vody 1 3 630 3 630
Cena celkem: 212 991 Kč

Posouzení proveditelnosti