Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví horu
v realizaci

Navrhujeme využít část současné budovy a její rekonstrukcí zlepšit podmínky pro trávení volného času na Kraví hoře a v místní čtvrti. Využila by se malá část budovy bývalého vojenského areálu na Lerchově a přestavěla se na nonstop otevřené veřejné WC a klubové a společenské zázemí, když obě na Kraví hoře a jejím okolí chybí. Další část by mohla sloužit jako Family point, kde lze nakojit, nakrmit, přebalit či převléci dítě (kupř. po sáňkování). V rámci rekonstrukce by šlo upravit i místnosti pro správce parku Kraví hora, strážníky Městské policie nebo zázemí pro společenské aktivity v areálu.


Veřejný přínos projektu: Centrum by mělo zlepšit podmínky pro trávení volného času široké veřejnosti na Kraví hoře a jejím okolí. Podstatou by měla být úprava části již existující budovy (tzn. nižší náklady oproti výstavbě „na zelené louce“) v areálu na Lerchově 62, a to na straně ke Kraví hoře. Součástí by mělo být zřízení nového vstupu z Údolní a realizace veřejných WC, které na Kraví hoře chybí, stejně jako malé obdoby Family pointu, kde lze nakojit, nakrmit, přebalit či převléci dítě, a to zejména po zimních radovánkách, kdy se může dítko rychle promočit. Součástí by měla být i úprava 2 prostor, kde by mohla vzniknout klubovna a malý společenský prostor, popř. najít zázemí správce parku Kraví hora nebo třeba strážníci Městské policie. Dané místnosti by poskytly zároveň vítané zázemí Masarykově čtvrti a případným společenským aktivitám v bývalém vojenském areálu Lerchova, které zde pořádají místní obyvatelé.

Navrhovatel:
Irena Greplová
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví horu
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
2 000 000 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Kultura, Vzdělání, Jiné: Zázemí parku
Délka realizace:
9 měsíců
Počet líbí se mi:
167
Status:
v realizaci
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor investiční
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - střed
Deník projektu
Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Odbor investiční MMB (ZMB dne 30. ledna 2018)
březen 2018 Změna realizátora projektu: Kancelář participace
květen 2018 Probíhá příprava podkladů pro výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a dodavatele stavby.
červenec 2018 Na základě výběrového řízení byl vybrán projektant.
září 2018 Byla odevzdána projektová dokumentace.
říjen 2018 Projektová dokumentace se připomínkuje ze strany Kanceláře participace - je nutné její doplnění.
prosinec 2018 PD byla odevzdána.
Realizační galerie
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Stavební práce a dodávky 1 1 491 000 1 491 000
Inženýrská činnost 1 84 000 84 000
Vybavení mobiliářem 1 40 000 40 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 145 000 145 000
Úklid, základní údržba 3 80 000 240 000
Cena celkem: 2 000 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města – svěřeno MČMO - obdržel žádost MČ o odsvěření areálu. proveditelný
Odbor investiční Projekt bude realizován za podmínky, že po odečtu provozních nákladů bude soutěžen dodavatel, který za limitní částku (1.800 tis. vč. DPH) zajistí realizaci projektu „Komunitního a volnočasového centra se zázemím pro Kraví horu“ včetně projektu a povolení investice. proveditelný s úpravami
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný
MČ Brno - střed proveditelný