Průchod z ulice Porážka na nábřeží Svitavy
neproveditelný
Vojtěch Říha
85 610 Kč (navržený)
Doprava
Brno - jih
2017
161 líbí se mi

V současnosti se nachází na východním konci ulice Porážka zamčená brána, která ovšem neuzavírá žádný areál, pouze znemožňuje průchod mezi touto ulicí a nábřežím řeky Svitavy. Jde o pozůstatek z doby, kdy celý areál byl uzavřený. Ulice Porážka navazuje na kancelářský komplex CTP v areálu bývalých jatek a škrobáren. Podél nábřeží Svitavy vede páteřní cyklostezka „Svitavská“ – jedna z nejvýznamnější cyklostezek v Brně a železniční vlečka obsluhující přilehlé průmyslové podniky se sporadickým provozem nákladní dopravy. Kvůli zavřené bráně je nutné oblast obcházet přes ulici Hladíkova, což je značně nepříjemné vzhledem k vysoké intenzitě provozu na ulici Hladíkova, pro cyklisty je rovněž jízda po ulici Hladíkova nebezpečná.
Majitelem parcely přiléhající ze západní strany (konec ulice Porážka) jsou Brněnské komunikace,
majitelem parcely přiléhající z východní strany (železniční vlečka, cyklostezka) je Statutární město Brno.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zlepšení prostupnosti pro pěší a cyklisty, bezpečnější doprava (možnost vyhnout se nebezpečné ulici Hladíkova). Zaměstnanci zóny CTP Škrobárenská přicházející od Černovic budou mít příjemnější cestu do práce bez dýchání zplodin z ulice Hladíkova. Zvýšení atrakitivity pivovaru, který nyní brána od nábřeží odděluje.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Odemčení brány 1 100 100
Odstranění brány 1 5 000 5 000
Výstavba chodníku délky 20 m 20 3 000 60 000
Osazení přejezdu výstražnými kříži 2 5 000 10 000
Projektová dokumentace 1 7 510 7 510
Úklid chodníku 3 1 000 3 000
Cena celkem: 85 610 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: DOPRAVA A TECHNICKÁ INFASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, parkování + KVALITA ŽIVOTA, Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí + Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu. proveditelný
Majetkový odbor Nejedná se o majetek města, ale o uzavřený areál BKOM, a.s.
Komentář ze strany BKOM, a.s.:
Ze strany od ul. Porážka :
• Zde má v nejbližší době být zahájena rekonstrukce a přestavba na horkovod. Celý prostor bude proto uzavřen jako zábor staveniště pro tuto akci.
• Prostor není v takovém stavu, aby mohl sloužit jako veřejný chodník (jeho budování je s ohledem na výše uvedené v současné době nevhodné)
• Chybí veřejné osvětlení
Ze strany od řeky Svitavy :
• Potřeba od cyklostezky dobudovat chodník, osvětlení, zlegalizovat a stavebně upravit přechod přes železniční vlečku. V současné době je brána otevírána pouze přes den, při plánovaných a ze všech stran projednaných akcích, při kterých je provoz vlečky omezen. Po dobu rekonstrukce parovodu nebude však ani toto možné.
Z výše uvedených důvodů je v nejbližší době realizace tohoto záměru nevhodná, zvláště když současná pěší trasa po ulici Hladíkova je stejně dlouhá jako trasa navrhovaná a vede po udržovaném chodníku.
neproveditelný