Ploty na Komunitním a volnočasovém centru se zázemím pro Kraví horu
v realizaci

Navrhujeme rekonstrukci plotů bývalého vojenského areálu na ulici Lerchova podél ulice Lerchova. Aktuálně se plot vyznačuje značnou zchátralostí, je tvořen polorozpadlými sloupky s výplní tvořenou nevzhledným vlnitým plechem. Doporučujeme opravu sloupků a výměnu výplně za lehký drátěný plot.


Veřejný přínos projektu: Rekonstrukcí plotů dojde ke zvýšení bezpečnosti kolemjdoucích a to zejména dětí a mládeže. Hned přes silnici se nachází školy a pohyb studentů je zde v průběhu školního roku vysoký. Realizace záměru rovněž umožní pohledové otevření ulice Lerchovy na Kraví horu. Celkově dojde ke zlepšení životního prostředí v dané lokalitě pro všechny kolemjdoucí.

Navrhovatel:
Daniel Chmelík
Název:
Ploty na Komunitním a volnočasovém centru se zázemím pro Kraví horu
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
698 599 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Zdraví, Jiné: Životní prostředí
Délka realizace:
5 měsíců
Počet líbí se mi:
39
Podpora
Projekt byl podpořen podpisovým archem
Status:
v realizaci
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Odbor investiční
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
MČ Brno - střed
Deník projektu
Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Odbor investiční MMB (ZMB dne 30. ledna 2018)
březen 2018 Změna realizátora projektu: Kancelář participace
duben 2018 Proběhla schůzka s navrhovatelem, který přednesl svou představu ohledně finální podoby projektu.
květen 2018 Probíhá příprava podkladů pro výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a dodavatele stavby.
červen 2018 Probíhá výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace.
červenec 2018 Na základě výběrového řízení byl vybrán projektant.
Realizační galerie
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Stavební práce 1 250 000 250 000
Plotové panely a montáž 1 150 000 150 000
Rezerva na realizaci 1 200 000 200 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 40 000 40 000
Údržba 3 19 533 58 599
Cena celkem: 698 599 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor investiční Nutné donacenit bránu a branku a doplnit představu vstupu a vjezdu do areálu. proveditelný s úpravami
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí – Zvyšování kvality a vybavenosti veřejných prostranství proveditelný
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
MČ Brno - střed proveditelný