Discgolf v Akátkách
proveditelný

Cílem projektu je zbudovat discgolfové hřiště v lokalitě Akátky nacházející se městské části Brno - Vinohrady. Ačkoliv je discgolf pro mnohé neznámý sport, zažívá v poslední době velký boom. Výhoda discgolfu spočívá v tom, že nejde jen o ryze sportovní disciplínu. Zahrát si jej může úplně každý, profesionální sportovci, rodiny s dětmi nebo třeba prarodiče. A bonusem je pak ještě pobyt na čerstvém vzduchu v přírodním prostředí.


Veřejný přínos projektu: Náklady na realizaci discgolfového hřiště jsou v porovnání s jinou volnočasovou infrastrukturou velmi nízké. Cena za kompletní devíti jamkové sportoviště začíná na 150 tis. Kč bez DPH.
Discgolfové hřiště mohou být realizována v různých typech krajiny – od městských parků, přes lesní porosty, brownfields až po záplavová území a suché poldry.
Discgolf baví lidi obou pohlaví a jakéhokoliv věku.
Krátce po realizaci discgolfového hřiště často vzniká lokální discgolfový klub, který na hřišti následně organizuje komunitní činnost, turnaje, údržbu apod.
Discgolf je finančně velmi nenáročný sport. K tomu, abyste mohli začít hrát nepotřebujete kromě disků žádné zvláštní vybavení. Disk je pak možné u většiny hřišť zdarma zapůjčit nebo zakoupit. Ceny začínají na 290 Kč za kus.
Realizace discgolfového hřiště často vede k eliminaci sociálně patologických jevů v oblasti.
Atraktivní discgolfové hřiště se stává cílem výletů hráčů z blízkého i vzdálenějšího okolí atd.

Navrhovatel:
Michal Janků
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Discgolf v Akátkách
Lokalita:
Brno - Židenice
Rozpočet:
374 000 Kč
Tématická oblast:
Děti, Sport, Zábava
Délka realizace:
1 měsíc
Počet líbí se mi:
152
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
MČ Brno - Židenice
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zřízení hřiště (koše, odhazovací plochy, informační cedule) 1 250 000 250 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 25 000 25 000
Provozní náklady, údržba 3 33 000 99 000
Cena celkem: 374 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný
Majetkový odbor Majetek města, volně přístupná zelená plocha, údržbu vykonává MČ proveditelný
MČ Brno - Židenice proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Na navrhované louce je projekt proveditelný. proveditelný