Altánek - tančírna v parku
v realizaci
Zuzana Rabčanová
1 720 000 Kč
Senioři
Brno - střed
4 měsíce
208 líbí se mi

Teplota nad 20°C. Pocitová je však minimálně dvojnásobná, pokud v neklimatizované místnosti tančíte, jste na divadelním představení, nebo cvičíte. Altánek – veřejně dostupné místo v krásném prostředí parku – by byl řešením tohoto a dalších problémů. Vhodný prostor by našli nejen tisíce tanečníků, ale i umělci a účastníci kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí. V současnosti veřejné tančírny, altánky, nenajdeme. V minulosti však byly hudební altánky oblíbeným cílem nedělních procházek. Obnovením přirozené tradice získáme velmi příjemné prostředí na rozvoj svých zálib, společné trávení volného času a poznávaní lidí.

Navrhuji dvě verze altánku v lokalitách: Lužánky, Björnsonův sad, Tyršův sad, Kraví hora nebo na jiném vhodném místě. V obou jde o překrytí parketu o rozměrech minimálně 50 m2. První verze je trvalá. Níže je uvedený rozpočet na altán ve formě textilní architektury, inspirovaný Hudebním pavilonem v Kasseli (viz Musikpavillon, Frei Otto). Druhou variantou je šapitó, či velkoplošný stan, které by se vztyčilo od jara do podzimu. Rozpočet na základy, podlahu, stan/šapitó, dopravu, doplňkové vybavení, energie, úklid, pojištění, opravy, protipožární ochranu, ostrahu na 3 roky je 700 000 Kč. (Ideální by byl mírně klouzavý, ne protismykový povrch, aby byl vhodný na tanec. Je potřebná přípojka na energie. Stan by měl otvíratelné boční plachty.)

Myšlenka tančírny vznikla jako řešení několika problémů:
i. Během teplých dní se nedá dlouho tančit v uzavřených prostorách bez klimatizace. Tanec venku tak přináší vánek a úlevu. Nemluvě o nepopsatelně příjemné atmosféře letních večerů.
ii. V Brně je minimálně 60 tanečních škol a tisíce tanečníků. Tanečními jsme si prošli téměř všichni. Ale z osobní zkušenosti vidím, že pokud se člověk tanci nevěnuje v taneční škole, má velmi málo možností (ples, svatba, rodinná oslava atd.), kde si zatančit párové tance. Veřejná tančírna by tak nabízela kdykoliv dostupnou příležitost si zatancovat, kde by se člověk mohl bez ostychu přidat. Latinu, standard, polku a valčík, swing, zumbu- cokoliv.
iii. Vybudovaná tančírna by nesloužila jen tanečníkům. Vyřešila by problematické shánění prostorů pro mnohé kulturní, společenské, sportovní aktivity.

Finálové video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Užitek z altánku- veřejné tančírny v parku by měla široká skupina lidí, všech věkových kategorií a v různých oblastech kultury, sportu, oddechu, zábavy, vzdělávání a dalších.

i. Samotná stavba, z ní se linoucí hudba, či probíhací akce, přiláká mnoho kolemjdoucích. Tanec, lekce tance, sportovní anebo kulturní program nejen obohatí kulturní dění v Brně ale i inspiruje veřejnost k novým zážitkům a k vyzkoušení nové aktivity. Altánek nabízí prostor pro kulturně-vzdělávací události jako divadelní představení, moderní cirkus, koncerty, literární večery či diskuze; sportovní akce – hodiny aerobiku, pilates, jógy atd.; prostor pro výuku žáků a jejich hry v přírodě; či pronájmy pro další akce, svatby apod.
ii. Parket je doslova platforma na setkávání a seznamování. Významně podpoří socializaci a pocit žití v komunitě i přes velikost města.
iiii. Altánek by pomohl lidem rozvíjet své záliby a věnovat se tomu, co jim přináší radost, co je baví. Díky vám a altánku již budou mít kde.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: městská část Brno–střed (ZMB dne 30. ledna 2018)
únor 2018 Vybrání alternativního místa pro výstavbu altánku v parku Anthropos. Původně zamýšlená realizace projektu v Björnsonově sadu i na Kraví hoře se setkala s odporem místních obyvatel, proto bylo ze strany městské části Brno–střed vybráno nekonfliktní místo v parku Anthropos. Navrhovatelka v popisu vítězného projektu sama zmiňuje několik míst, kde by se altánek mohl realizovat a navíc také variantu pro případné umístění jiném vhodném místě. Navrhovatelka projektu s tímto umístěním souhlasí.
duben 2018 Ladí se konkretní umístění altánku v parku a probíhají navazující jednání (např. Brněnské vodovody a kanalizace, a.s. kvůli kolizi s vodovodem).
květen 2018 Probíhá práce na projektové dokumentaci pro územní souhlas s vybraným projektantem a komunikace s dotčenými subjekty.
červen 2018 O umístění i materiálové skladbě altánku je již rozhodnuto. V následujících týdnech bude dokončena projektová dokumentace.
srpen 2018 Projektová dokumentace je již dokončena.
srpen 2018 Bylo zřízeno odběrné místo elektřiny pro altánek.
září 2018 Probíhají práce na zajištění přípojky vody.
říjen 2018 Přípojky vody a elektřiny jsou dokončeny.
listopad 2018 Probíhají přípravné práce.
prosinec 2018 Betonují se základy nosných sloupků.
leden 2019 Práce byly z důvodu nízkých teplot pozastaveny.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Základy a podlaha 1 200 000 200 000
Membrána cca 60 m2 parket cca 50 m2 1 700 000 700 000
Doplňkové vybavení (osvětlení, lavičky, koše, dekorace atd.) 1 50 000 50 000
Doprava 1 30 000 30 000
Rezerva na realizaci (přípojky) 1 500 000 500 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 90 000 90 000
Energie, úklid, pojištění, opravy 3 50 000 150 000
Cena celkem: 1 720 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor implementace evropských fondů Udržitelnost projektu končí k 31.12.2017. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu (Podpora aktivit a organizací nabízející vzdělávací, výchovné, sportovní a kulturní aktivity a příležitosti, tj. neformální vzdělávání) + Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí (Zvyšování kvality a vybavenosti veřejných prostranství) proveditelný
Majetkový odbor Parky jsou v majetku města. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Altánky, stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a mají doplňkovou funkci, jsou v plochách zeleně s funkčním typem plochy parků přípustné. proveditelný
MČ Brno - střed proveditelný
Odbor životního prostředí Park Lužánky je od roku 1958 kulturní památkou a je veden v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Projekt rekonstrukce parku zpracoval autorizovaný zahradní architekt profesor Ivar Otruba Autor projektové dokumentace navrhl funkční využití stávající plochy parku tak, aby byl zachován charakter parku a jeho kompozice a jednotlivé funkce se vzájemně nerušily. V současné době nelze do parku přidávat další stavby a funkce neboť v tomto ohledu je kapacita parku naplněna. Park Tyršův sad je od roku 1958 kulturní památkou a je veden v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. V roce 2000 byla ukončena celková obnova parku dle projektu pana profesora Ivara Otruby. V současné době nelze do parku přidávat další funkci kapacita parku je naplněna. K parkům na Kraví Hoře a Björnsonově sadu se vyjádří správce parků - městská část. proveditelný s úpravami
Odbor památkové péče Dvě ze zamýšlených variant umístění - park Lužánky a Tyršův sad - jsou kulturní památky. Umístění podia a altánu je v rozporu s jejich památkovou hodnotou. Projekt může být realizován jinde než v parku Lužánky a Tyršově sadu na jiném vhodném místě (Björnsonův sad, Kraví Hora). proveditelný s úpravami