Socha svatého Františka z Pauly zpět v Mokré Hoře
nevítězný

Znovupostavení sochy na poutní cestě z Brna na Vranov v obci Řečkovice – Mokrá Hora
Jedná se o vytvoření nové sochy na motivy té, která je nyní instalována před poutním kostelem Narození Panny Marie, nad Lichtenštejnskou hrobkou ve Vranově u Brna.
Rád bych inicioval vytvoření a znovu nainstalování sochy svatého Františka z Pauly v Brně na Mokré Hoře. Jedná se o součást dlouhodobějšího projektu, který by měl vést k uzdravování krajiny, jako prostředí ve kterém žijeme. Byl bych rád, když by se mohla veřejnost zapojit do vznikajícího díla. Představoval bych si to tak, že by vznikla tvůrčí dílna, jejíž součástí by byly především děti, které by se mimo jiné tímto způsobem seznámily se sochařským řemeslem. Byla by to sochařská dílna podobna těm, které známe z učebnic dějepisu třeba z doby vlády Karla IV. či Marie Terezie. Přenesli bychom se při práci v čase a během tvorby bychom se dověděli spoustu zajímavých souvislostí.Výsledkem práce bude socha v trvanlivém materiálu inspirovaná životem svatého Františka z Pauly. Tuto sochu bych rád instaloval na pozemcích Města Brna v katastru Řečkovic-Mokré Hory tak, aby tvořila odkaz na někdejší sochu svatého Františka z Pauly, která na Mokré Hoře stávala..


Veřejný přínos projektu: Vzhledem k tomu, že by šlo o místo někde mezi Mokrou Horou a Jehnicemi, nabízí se i možnost znovu osázení cesty jabloněmi, nebo ovocnými stromy. V době kdy tam socha stávala, tato alej též existovala. Vzhledem k plánované realizaci chodníku mezi Mokrou Horou a Jehnicemi se nabízí možnost této aleje, která by jistě odstínila hluk komunikace a zpříjemnila procházejícím cestu.
Pojďme si vzpomenout, jak naši předkové odedávna procházeli krajinou.
„Poutníci na Vranov stoupali dále do kopce přes Mokrou Horu a v zatáčce, tehdy za osadou, uviděli vlevo nad cestou další stavbu, kterou zachytilo již I. vojenské mapování (1764-1783). I v mapě stabilního katastru z roku 1826 a na mapě z roku 1839 je stavbička uvedena. Byla to socha svatého Františka z Pauly, která zde stála až do šedesátých let 20. století.“ (JEHNICE od minulosti k dnešku -Sborník statí k výročí 720 let, 1292 – 2012, autor Jan Černohlávek).

Navrhovatel:
Patrik Vlček
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Socha svatého Františka z Pauly zpět v Mokré Hoře
Lokalita:
Brno - Řečkovice a Mokrá hora
Rozpočet:
1 710 000 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Sport, Zábava, Kultura, Zdraví, Doprava, Zvířata, Vzdělání, Zeleň
Délka realizace:
12 měsíců
Počet líbí se mi:
5
Podpora
Projekt byl podpořen podpisovým archem
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Odbor kultury
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
Majetkový odbor
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace sochy včetně návrhu, lektorských hodin, realizace v materiálu 1 1 200 000 1 200 000
Přípravné práce spojené s výběrem budoucího místa 1 60 000 60 000
Zemní práce spojené s instalací sochy 1 150 000 150 000
Instalace sochy 1 50 000 50 000
Doprovodné přednášky a jiné kulturní akce k propagaci díla 1 40 000 40 000
Projektová dokumentace 1 150 000 150 000
sečení a úprava bezprostředního okolí sochy 3 20 000 60 000
Cena celkem: 1 710 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením Podpora rozvoje kulturního vyžití a zachování kulturního dědictví proveditelný
Odbor kultury Socha sv. Františka by mohla být ideálně na motivy původní sochy, která stála dle navrhovatele na daném místě až do 60. let 20. století a její podoba by tedy měla být archivně dohledatelná. Navrhujeme sochu realizovat včetně tvůrčí dílny prostřednictvím veřejné zakázky skrze městskou část. proveditelný
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora proveditelný
Majetkový odbor Majetek města, svěřený městské části proveditelný