Jedlý park v Líšni
neproveditelný

1,5 ha neprostupných křovisek plných odpadků uprostřed sídliště v Brně-Líšni chceme přeměnit na jedlý park, kde porostou ovocné stromy, keře a bylinky. Lavičky ve stínu ořešáků, dětské hřiště daleko od silnice, bosá stezka, jezírko, ohniště, záhonky a včelín.


Veřejný přínos projektu: Z nepřístupného pozemku se spoustou odpadků v blízkosti základní školy se stane zelená oáza aktivního odpočinku uprostřed sídliště v Brně-Líšni. Senioři s pejsky i maminky s dětmi budou moci aktivně odpočívat uprostřed zeleně namísto rozpálených asfaltových a betonových ploch mezi paneláky.

Navrhovatel:
Lukáš Sejkora
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Jedlý park v Líšni
Lokalita:
Brno - Líšen
Rozpočet:
1 987 000 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Zábava, Zdraví, Vzdělání, Zeleň, Jiné: Permakultura
Délka realizace:
4 měsíce
Počet líbí se mi:
373
Status:
neproveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor územního plánování a rozvoje
útvar MMB pro oblast Smart City
Odbor investiční
Odbor životního prostředí
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Prokácení náletových dřevin 1 50 000 50 000
Hlavní okružní cesta a vedlejší pěšiny 1 1 670 000 1 670 000
Pískoviště a herní prvky 1 50 000 50 000
Lavičky 10 3 000 30 000
Jezírko 1 10 000 10 000
Ohniště 1 2 000 2 000
Výsadba ovocných dřevin 60 500 30 000
Bosá hmatová stezka 1 45 000 45 000
Včelín 1 10 000 10 000
Projektová dokumentace 1 60 000 60 000
údržba zeleně 3 10 000 30 000
Cena celkem: 1 987 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Nejedná se o ucelenou plochu v majetku města. neproveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Pozemky, na kterých je projekt navrhován, náleží dle územního plánu do plochy ostatní městské zeleně, která parkově upravená veřejná prostranství zahrnuje a do plochy smíšené výroby a služeb. Zde se zeleň připouští pouze jako součást této funkční plochy, nikoli jako její hlavní účel využití, který je jiný. Projekt může být dle územního plánu realizován v ploše městské zeleně, v ploše smíšené výroby a služeb pouze v omezeném rozsahu. proveditelný s úpravami
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu; Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí proveditelný
Odbor investiční Projekt je finančně podhodnocený, v tomto rozsahu nesplní podmínky PaRo. neproveditelný
Odbor životního prostředí Záměr nelze realizovat dle zpracované architektonické studie, která počítá s využitím pozemků, které nejsou v majetku města a plochách v územním plánu určeny pro výstavbu. neproveditelný