Rekreační a sportovní areál Voříšek
neproveditelný
Dana Kalčíková
270 000 Kč (navržený)
Senioři
Brno - Kohoutovice
2017
178 líbí se mi

V údolí pod ulicí Voříškova v Brně-Kohoutovicích se nachází uzavřený sportovní areál s fotbalovým hřištěm, tenisovými kurty a tenisovou halou, který užívají členové sportovních oddílů. Nachází se tu také jediný výběh pro psy v celém sídlišti. Městu Brnu se podařilo získat v roce 2017 do vlastnictví velký pozemek v této lokalitě. Jedná se o poslední volnou velkou plochu v Kohoutovicích, která by mohla být využita k setkávání a aktivnímu trávení volného času obyvatel Kohoutovic. Dle provedeného průzkumu obyvatelům sídliště chybí místo pro setkávání a pořádání společenských a sportovních akcí pod otevřeným nebem, víceúčelová hřiště pro různé sporty, lezecká stěna, crossová dráha pro cyklisty, zimní kluziště či venkovní ohniště.
Uvedená lokalita je pro vybudování takového areálu ideální. Nachází se v blízkosti pomyslného centra Kohoutovic a je tak dobře přístupná pěšky či MHD. Je přitom dostatečně vzdálena od nejbližších domů. Jejich obyvatelé tak nebudou rušeni případným hlukem – obyvatelé sídliště si nyní občas stěžují na hluk, pokud se lidé schází blízko domů. Jde také o jedno z mála míst v sídlišti, které je dostatečně vzdáleno od nejbližšího lesa i paneláku, aby zde mohlo být veřejné ohniště či venkovní grily.
Navrhuji zrealizovat tzv. Plánovací víkend, během kterého by obyvatelé Kohoutovic měli možnost zapojit se do plánování, jak by celý areál měl v budoucnu vypadat a co by v něm mělo být. Následně by měla proběhnout architektonická soutěž a zpracování projektu na vybranou část areálu.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Obyvatelé Kohoutovic budou aktivně zapojeni do rozhodování o tom, v jaké podobě vznikne sportovní a rekreační areál Voříšek. Konečná podoba areálu vzejde z architektonické soutěže. Po dokončení bude areál sloužit obyvatelům Kohoutovic ke sportu a rekreaci.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Plánovací víkend 1 40 000 40 000
Architektonická soutěž 1 80 000 80 000
Projektová dokumentace 1 150 000 150 000
3 0 0
Cena celkem: 270 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu. proveditelný
MČ Brno-Kohoutovice Městská část nesouhlasí s realizací projektu. neproveditelný
Odbor investiční Projekt je podhodnocen, ale splní podmínky PaRo.
proveditelný s úpravami
Majetkový odbor Majetek města, svěřený městské části proveditelný