Velkoformátové nástěnné MURAL malby v Brně
nevítězný
Katarína Dohnalová
1 545 000 Kč (navržený)
Zábava
Brno - sever
2017
470 líbí se mi
506 hlasů

Mural art je označení současného uměleckého směru, zaměřeného na velkoformátovou malbu na plochy ve veřejném prostoru, Tento fenomén se zcela běžně vyskytuje v různých městěch po celém světě. Cílem projektu MURAL maleb v Brně je zatraktivnit životní prostor nejen v centru města, ale i v méně atraktivních čtvrtích. Realizací maleb v těchto čtvrtích a jejich zanesením do kulturní mapy města se dané oblasti mohou zviditelnit a upoutat na sebe pozitivní pozornost. Velkým přínosem umění ve veřejném prostoru je taktéž citlivá recyklace zašlých nebo nevyužívaných míst.
Čtyři místa vytipovaná k realizaci maleb jsou uvedena ve fotografické příloze, spolu s ukázkami již realizovaných maleb, nacházejících se v Brně.
Konkrétní motivy na vytipovaná místa by pak byly navrženy různými umělci, na základě potřeb, požadavků a možností každého daného místa. Vytipovaná místa mezi sebou nemají žádnou spojitost, byly vybrány na základě jejich dobré viditelnosti, velikosti a vhodnosti pro malbu. Nemusí být tedy nutně realizovány všechny.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Oživení urbáního prostředí ve formě autentických site-specific maleb, určených vždy jen pro konkrétní lokaci, taktéž přispívá k vytváření jedinečné identity samotného města Brna, vnáší do jeho ulic činorodost a kreativitu a aktivuje tvořivou atmosféru.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Nástěnná malba 4 300 000 1 200 000
Materiál (barvy,lešení,etc) 3 50 000 150 000
Projektová dokumentace 1 105 000 105 000
Ochranný lak 3 30 000 90 000
Cena celkem: 1 545 000 Kč

Posouzení proveditelnosti