Velkoformátové nástěnné MURAL malby v Brně
proveditelný

Mural art je označení současného uměleckého směru, zaměřeného na velkoformátovou malbu na plochy ve veřejném prostoru, Tento fenomén se zcela běžně vyskytuje v různých městěch po celém světě. Cílem projektu MURAL maleb v Brně je zatraktivnit životní prostor nejen v centru města, ale i v méně atraktivních čtvrtích. Realizací maleb v těchto čtvrtích a jejich zanesením do kulturní mapy města se dané oblasti mohou zviditelnit a upoutat na sebe pozitivní pozornost. Velkým přínosem umění ve veřejném prostoru je taktéž citlivá recyklace zašlých nebo nevyužívaných míst.
Čtyři místa vytipovaná k realizaci maleb jsou uvedena ve fotografické příloze, spolu s ukázkami již realizovaných maleb, nacházejících se v Brně.
Konkrétní motivy na vytipovaná místa by pak byly navrženy různými umělci, na základě potřeb, požadavků a možností každého daného místa. Vytipovaná místa mezi sebou nemají žádnou spojitost, byly vybrány na základě jejich dobré viditelnosti, velikosti a vhodnosti pro malbu. Nemusí být tedy nutně realizovány všechny.


Veřejný přínos projektu: Oživení urbáního prostředí ve formě autentických site-specific maleb, určených vždy jen pro konkrétní lokaci, taktéž přispívá k vytváření jedinečné identity samotného města Brna, vnáší do jeho ulic činorodost a kreativitu a aktivuje tvořivou atmosféru.

Navrhovatel:
Katarína Dohnalová
Název:
Velkoformátové nástěnné MURAL malby v Brně
Lokalita:
Brno - sever
Rozpočet:
1 545 000 Kč
Tématická oblast:
Zábava, Kultura
Délka realizace:
4 měsíce
Počet líbí se mi:
470
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
útvar MMB pro oblast Smart City
Odbor územního plánování a rozvoje
MČ Brno - sever
MČ Brno - střed
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Nástěnná malba 4 300 000 1 200 000
Materiál (barvy,lešení,etc) 3 50 000 150 000
Projektová dokumentace 1 105 000 105 000
Ochranný lak 3 30 000 90 000
Cena celkem: 1 545 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Tři z navrhovaných nemovitostí jsou v majetku města (MČ Brno-sever a MČ Brno-střed), nemovitost na ulici Opatřilova v majetku města není. proveditelný s úpravami
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora rozvoje kulturního vyžití a zachování kulturního dědictví – Podpora různorodé nabídky živého umění v ulicích města proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Malby na stěnách budov nejsou předmětem řešení v územním ani regulačním plánu. Budoucí konkrétní výtvarný návrh maleb na štíty budov je třeba pečlivě posoudit, aby nedošlo k nežádoucímu působení ve veřejném prostoru. proveditelný s úpravami
MČ Brno - sever Městská část souhlasí s realizací s podmínkou, že motiv a umístění nástěnné malby bude předem odsouhlasen městkou částí Brno-sever. proveditelný
MČ Brno - střed proveditelný