ALTÁN PRO KULTURNÍ A TANEČNÍ AKCE
nevítězný

Na rozdíl od jiných českých i zahraničních měst v současné době v Brně neexistuje příjemné altánové místo, kde by bylo možné realizovat taneční akci vyžadující hladký povrch (Argentinské tango, společenské odpolední tance apod.).
Návrh projektu se zabývá jak možnou výstavbou nového altánu v některém z dostupných parků blízko centra (Lužánky, Tyršovy sady, Kraví hora …) nebo rekonstrukcí již stávajících altánů s výměnou podlahy, přivedení osvětlení a přípojky pro ozvučení. (Denisovy sady, Park pod Špilberkem…)

Altán by umožňoval volné setkávání obyvatelů všech věkových kategorií čím dál víc tanečně aktivního města Brna.
V současné době podobné taneční altány fungují bezplatně na různých místech České republiky a významných zahraničních městech a přitahují tak obyvatele k relaxaci, sdílení radosti a návštěvy i z jiných měst a států. (Ukázku výběru tanečních altánů tohoto typu naleznete v galerii... Fotografie z Prahy - Grébovka, Frýdek místek a Buenos Aires – Glorieta. Existuje mnoho dalších míst, která budou jistě dobrou inspirací pro podobné místo v Brně.)


Veřejný přínos projektu: Kulturní rozvoj města Brna, zvýšení atraktivnosti pro mimo městské obyvatele a zahraniční turisty, zpříjemnění sociálního života a spokojenosti obyvatel a tím opět zvednutí atraktinvosti města, touto užitečnou stavbou přidání zajímavosti a reprezentativního místa.

Navrhovatel:
Štěpánka Jakešová
Název:
ALTÁN PRO KULTURNÍ A TANEČNÍ AKCE
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
1 160 000 Kč
Tématická oblast:
Sport, Zábava, Kultura, Zdraví, Vzdělání, Zeleň
Délka realizace:
6 měsíců
Počet líbí se mi:
277
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor životního prostředí
Majetkový odbor
útvar MMB pro oblast Smart City
Odbor památkové péče
MČ Brno - střed
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Konstrukce - stavba altánu 1 250 000 250 000
Hladká „taneční“ podlaha 1 80 000 80 000
Zavedení osvětlení + elektrické přípojky pro hud. produkce 1 135 000 135 000
Úprava okolní zeleně 1 50 000 50 000
Rezerva na realizaci 1 500 000 500 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 70 000 70 000
Údržba, oprava světel a přívodu elektřiny 3 25 000 75 000
Cena celkem: 1 160 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Altánky, stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a mají doplňkovou funkci, jsou v plochách zeleně s funkčním typem plochy parků přípustné. proveditelný
Odbor životního prostředí Park Lužánky je od roku 1958 kulturní památkou a je veden v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Projekt rekonstrukce parku zpracoval autorizovaný zahradní architekt profesor Ivar Otruba Autor projektové dokumentace navrhl funkční využití stávající plochy parku tak, aby byl zachován charakter parku a jeho kompozice a jednotlivé funkce se vzájemně nerušily. V současné době nelze do parku přidávat další stavby a funkce neboť v tomto ohledu je kapacita parku naplněna. Park Tyršův sad je od roku 1958 kulturní památkou a je veden v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. V roce 2000 byla ukončena celková obnova parku dle projektu pana profesora Ivara Otruby. V současné době nelze do parku přidávat další funkci kapacita parku je naplněna. Rekonstrukce stávajících altánů a výměna podlah: Park Denisovy sady památkově chráněn od roku 1958 a je veden v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. V parku v letních měsících probíhají promenádní koncerty, další kulturní a společenské akce, vč. kurzů salsy pořádané taneční školou. V současné době je kapacita parku pro další akce vyčerpána. Park pod Špilberkem - společně s hradem je prohlášen za Národní kulturní památku. Již několik let probíhá postupně celková obnova parku dle projektu Ing. Evy Damcové se zapojením finanční podpory z fondů EU. K parku na Kraví Hoře, který je ve správě městské části, se vyjádří městská část. proveditelný s úpravami
Majetkový odbor Parky jsou v majetku města. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu (Podpora aktivit a organizací nabízející vzdělávací, výchovné, sportovní a kulturní aktivity a příležitosti, tj. neformální vzdělávání) + Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí (Zvyšování kvality a vybavenosti veřejných prostranství) proveditelný
Odbor památkové péče Umístění altánu na Kraví Horu není v rozporu se zájmy státní památkové péče. proveditelný
MČ Brno - střed proveditelný