Kostel sv. Mikuláše ožije mozaikou

NEPROVEDITELNÝ

Tento projekt byl posouzen jako neproveditelný. Zdůvodnění naleznete na konci této stránky.

V letošním roce uplyne 777 let od výstavby kostela sv. Mikuláše na dnešním náměstí Svobody v Brně. Tento kostel zde stál po dobu 630 let od roku 1240 do roku 1870, kdy došlo k jeho kompletní demolici. V současné době kostel na náměstí připomíná půdorys vytvarovaný v dlažbě.
Navrhuji nahradit 630 žulových kostek nacházejících se na místě kostela stejným počtem kostek zdobených mozaikou, jedna mozaiková kostka za každý rok existence kostela.
Mozaiky by vytvořil umělecký mistr za účasti brněnských občanů, kteří by měli možnost spolupracovat při vkládání mozaikových tesser se zachováním kritérií elegance, poezie, krásy a respektu k danému místu. Každý občan města, který by měl zájem, by mohl tímto zákrokem zanechat svoji šlépěj na místě kostela sv. Mikuláše.


Veřejný přínos projektu: Mozaiková dekorace má za úkol umělecky vyzvdvihnout místo, kde se nacházel bývalý kostel a přitáhnout pozornost občanů města a turistů

Navrhovatel:
Benedetto Norcia
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Kostel sv. Mikuláše ožije mozaikou
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
1 980 000 Kč
Tématická oblast:
Jiné: Umění
Délka realizace:
12 měsíců
Počet líbí se mi:
162
Status:
neproveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor kultury
Odbor památkové péče
MČ Brno - střed
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace a umístění 630 mozaikových kostek 1 1 800 000 1 800 000
Projektová dokumentace 1 180 000 180 000
3 0 0
Cena celkem: 1 980 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora rozvoje kulturního vyžití a zachování kulturního dědictví – Podpora zachování (příp. nového využití) kulturních památek + Zajištění a kultivace kulturní infrastruktury proveditelný
Majetkový odbor Majetek města ve správě BKOM, a.s. proveditelný
Odbor kultury Chybí historický kontext, středoevropská románská a gotická architektura mozaiku jako výtvarný prostředek nevyužívala. Náměstí Svobody prošlo mnoha úpravami, poslední je „postfunkcionalistická“, redukovaná do minimalistického pojetí. Kostel sv. Mikuláše je akcentován v ploše náměstí bronzovým lineárním půdorysem. Pokud do takto vymezené plochy bude inkrustována barevná mozaika, bude popřena funkcionalistická forma náměstí a vyvolá to optický konflikt. neproveditelný
Odbor památkové péče Náměstí Svobody se nachází v centru Městské památkové rezervace Brno. Stávající způsob prezentace půdorysu kostela odlišením odstínu kamene byl řádné projednán na základě závazného stanoviska Odboru památkové péče a názoru Národního památkového ústavu. neproveditelný
MČ Brno - střed proveditelný