Grilovací místo v Novém Lískovci
v realizaci

Areál Pod plachtami v Brně - Novém Lískovci je určen k volnočasovým aktivitám a dle mého názoru by bylo dobrým záměrem v tomto areálu vybudovat veřejné grilovací místo, které by umožnilo pěkné zázemí pro rodinné či přátelské posezení s možností grilování či opékání, které by bylo umístěno do pěkně upravené zeleně.


Veřejný přínos projektu: Toto místo již tradičně sloužilo jako veřejné ohniště nacházející se ve spodní části celého areálu vedle dráhy BMX. Vzhledem k jeho špatnému stavu však nyní neumožňuje příjemné posezení. Pokud by se toto přírodní zákoutí upravilo, bylo by přínosem pro všechny, kdo si rádi s přáteli posedí a připraví něco dobrého v přírodě. Na místo ohniště pak navazují zelené plochy, dráha BMX a svah, který propojuje celý sportovní areál. Bylo by to místo pro využití pro veřejnost, bez rozdílu věku.
Nad svahem bylo možno přidat lavičky pro odpočinek, stejně tak, jako ve spodní části svahu. Na spodní hraně svahu by bylo vhodné rozšířit přírodní lavici, která by sloužila mimo jiné jako odpočinkové místo s možností pikniku, neboť díky svahu nad touto lavicí se jedná o místo odkloněné od pohledu z panelových domů nad ním. Tato úprava by pěkně spojila veřejná sportoviště a nabídla další možnosti pro využití volného času.

Navrhovatel:
Jaroslav Kovařík
Název:
Grilovací místo v Novém Lískovci
Lokalita:
Brno - Nový Lískovec
Rozpočet:
1 368 289 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Zábava, Zeleň
Délka realizace:
3 měsíce
Počet líbí se mi:
221
Status:
v realizaci
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - Nový Lískovec
Odbor investiční
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Deník projektu
Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: městská část Brno–Lískovec (ZMB dne 30. ledna 2018). Probíhá výběrové řízení na projektanta.
únor 2018 Proběhlo výběrové řízení na projektanta, objednání projektu a konzultace s navrhovatelem ohledně výběru prvků grilovacího místa.
březen 2018 Probíhají práce na projektu.
duben 2018 Konala se schůzka s navrhovatelem, který připomínkoval část terénních úprav (snížení a rozšíření terénní lavice). K posouzení připomínky bylo zadáno podrobnější geodetické zaměření a zapracování příčných řezů svahu tak, aby nedošlo k jeho narušení. Probíhají práce na dopracování projektu.
červen 2018 Navrhovatelem připomínkované terénní úpravy byly zapracovány do projektu, na základě kterého se vytvoří soupis prací a výkaz výměr, aby mohl proběhnout výběr dodavatele na veřejnou zakázku.
červenec 2018 Byla dokončena kompletní projektová dokumentace.
srpen 2018 Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.
září 2018 Bylo vypsáno VŘ na zhotovitele.
říjen 2018 Na základě VŘ byl vybrán zhotovitel.
říjen 2018 Začalo se s terénními úpravami.
listopad 2018 Proběhla výsadba stromů.
prosinec 2018 Výsadba keřů a instalace grilu.
prosinec 2018 Byl dodán mobiliář i grily.
Realizační galerie
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Stavební příprava pro nové grilovací místo a příprava okolí 1 110 000 110 000
Zelená , přírodní stěna od silnice Chironova 1 20 000 20 000
Nový grilovací prvek 1 65 000 65 000
Prořez, vyčištění,dosadba zeleně a likvidace odpadů ze svahu 1 720 000 720 000
Úprava přírodní lavice na možnost pikniku 1 130 000 130 000
Výsadba vzrostlý stromů a montáž nových laviček 16 4 000 64 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 110 900 110 900
Úklid, údržba veřejných ploch, vývoz odpadkových košů 3 49 463 148 389
Cena celkem: 1 368 289 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný
MČ Brno - Nový Lískovec proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Grilovací místa jsou mimo podrobnost měřítka, ve kterém je řešen územní plán. Případné úpravy trvalejšího charakteru, související s tímto projektem, by bylo možné připustit v režimu stavby dočasné, do doby naplnění funkce podle územního a regulačního plánu. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství proveditelný