Revitalizace Sochorova - Stránského
nevítězný
Martina Mikulincová
1 775 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Žabovřesky
2018
125 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
438 hlasů

Revitalizace spojovací cesty mezi ul. Sochorova Stránského spočívá v novém povrchu chodníku a doplnění cesty o osvětlení zeleň a lavičky.Místo je i uvedené v generelu veřejných prostor-oficiální pěší spojnice-zatraktivnit prostor estetickým zážitkem

Revitalizace spojovací cesty mezi ulicemi Sochorova – Stránského. Spočívá v novém povrchu chodníku a doplnění cesty o osvětlení, zeleň a lavičky.
Místo je uvedené i v generelu veřejných prostor (P 05 Stránského / Sochorova - oficiální pěší spojnice - zatraktivnit prostor nabídkou vybavení k sezení , osvětlení a estetickým zážitkem). Projekt již byl posouzen v prvním ročníku participace jako proveditelný .Není tedy žádný důvod , proč by se neměl zrealizovat.
https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=233

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Průchod zatím slouží pouze ke komunikačním účelům.Revitalizací by vznikla nová odpočinková zona pro obyvatele nejen okolních ulic.V posledních letech v okolí vyrostlo mnoho nových bytových domů , ale chybí zeleń.V rezidenci Sochorova měl park a dětské hřiště sloužit dle EIA široké veřejnosti -leč se tak z neznámých důvodů nestalo .Zvýšila by se bezpečnost za tmy.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
chodník ze zámkové nebo jiné funkční dlažby 200 2 100 420 000
lavička designově přírodní 8 15 000 120 000
výsadba stromů 6 30 000 180 000
estetický zážitek dle projektanta 1 80 000 80 000
okrasné dřeviny 20 3 000 60 000
nízké osvětlení osvětlující průchod 10 40 000 400 000
rezerva na realizaci 1 200 000 200 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 135 000 135 000
údržba, povýsadbová péče 3 60 000 180 000
Cena celkem: 1 775 000 Kč

Posouzení proveditelnosti