Revitalizace Sochorova - Stránského
nevítězný

Revitalizace spojovací cesty mezi ul. Sochorova Stránského spočívá v novém povrchu chodníku a doplnění cesty o osvětlení zeleň a lavičky.Místo je i uvedené v generelu veřejných prostor-oficiální pěší spojnice-zatraktivnit prostor estetickým zážitkem

Revitalizace spojovací cesty mezi ulicemi Sochorova – Stránského. Spočívá v novém povrchu chodníku a doplnění cesty o osvětlení, zeleň a lavičky.
Místo je uvedené i v generelu veřejných prostor (P 05 Stránského / Sochorova - oficiální pěší spojnice - zatraktivnit prostor nabídkou vybavení k sezení , osvětlení a estetickým zážitkem). Projekt již byl posouzen v prvním ročníku participace jako proveditelný .Není tedy žádný důvod , proč by se neměl zrealizovat.
https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=233


Veřejný přínos projektu: Průchod zatím slouží pouze ke komunikačním účelům.Revitalizací by vznikla nová odpočinková zona pro obyvatele nejen okolních ulic.V posledních letech v okolí vyrostlo mnoho nových bytových domů , ale chybí zeleń.V rezidenci Sochorova měl park a dětské hřiště sloužit dle EIA široké veřejnosti -leč se tak z neznámých důvodů nestalo .Zvýšila by se bezpečnost za tmy.

Navrhovatel:
Martina Mikulincová
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Revitalizace Sochorova - Stránského
Lokalita:
Brno - Žabovřesky
Rozpočet:
1 775 000 Kč
Tématická oblast:
Zeleň
Doba realizace:
od: 01. 01. 2019 do: 01. 01. 2020
Počet líbí se mi:
125
Podpora
Projekt byl podpořen podpisovým archem
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor investiční
Odbor dopravy
MČ Brno - Žabovřesky
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
chodník ze zámkové nebo jiné funkční dlažby 200 2 100 420 000
lavička designově přírodní 8 15 000 120 000
výsadba stromů 6 30 000 180 000
estetický zážitek dle projektanta 1 80 000 80 000
okrasné dřeviny 20 3 000 60 000
nízké osvětlení osvětlující průchod 10 40 000 400 000
rezerva na realizaci 1 200 000 200 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 135 000 135 000
údržba, povýsadbová péče 3 60 000 180 000
Cena celkem: 1 775 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City proveditelný
Majetkový odbor majetek města ve správě městské části proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Dle Územního plánu města Brna se jedná o plochy komunikací a prostranství místního významu, které plní funkci veřejného prostranství. proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor dopravy Není v rozporu s koncepcí dopravy města Brna, v místě není v plánu jiná investice. proveditelný
MČ Brno - Žabovřesky proveditelný