KAŠNA ! . . . . a na Lesné ?
nevítězný

Hezká kašna na sídlišti Lesná umístěná před Společenským centrem BRNO-SEVER (někde \\\"pod hodinami\\\").

Bývalo na Lesné kašen a vodních prvků víc . . bazének v Lučině, kašna s čápem v Obzoru (viz.obr.), možná i další. Stará nákupní centra, ještě Dukát a Polana, zanikají a nová ani na pítko nebo fontánku nemyslí. Když se kašna povede, může být pěkná a osvěžující i jen na pohled. Nezdá se, ale hezká kašna, ne ta z velkého marketu, může být i velmi drahá, ale věřím, že si ji Lesňáci zaslouží. Jaká bude? Záleží na tom, jestli a jakou si budeme přát.


Veřejný přínos projektu: Pohled na kašnu a osvěžení její vodou bude pro všechny kdo půjdou kolem.

Navrhovatel:
Arnošt Petrů
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
KAŠNA ! . . . . a na Lesné ?
Lokalita:
Brno - sever
Rozpočet:
2 975 000 Kč
Tématická oblast:
Kultura
Doba realizace:
od: 01. 01. 2019 do: 30. 06. 2019
Počet líbí se mi:
300
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor investiční
Odbor územního plánování a rozvoje
MČ Brno - sever
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
KAŠNA 1 1 778 000 1 778 000
zemní práce a připojení k vodovodnímu řadu 1 400 000 400 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 200 000 200 000
voda a údržba 3 199 000 597 000
Cena celkem: 2 975 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou ARCHITEKTONICKÁ TVÁŘ MĚSTA. proveditelný
Majetkový odbor majetek města svěřený městské části proveditelný
Odbor investiční Kašna není přesně specifikována, ale za uvedenou částku lze provést. Náklady a provoz stanoví budoucí provozovatel. Při zadání musí být limitním kritériem stanovená cena. Při návrhu nutná koordinace/konzultace s Kanceláří architekta města Brna. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Kašna jako prvek městského mobiliáře je běžnou součástí veřejných prostranství. Doporučujeme projekt koordinovat se studiemi zpracovanými pro dané území. proveditelný
MČ Brno - sever proveditelný