Osvětlení: Mariánský sloup (nám.Svobody)
neproveditelný

Navrhuji osvětlení Mariánského sloupu, abychom ho viděli i ve tmě!

Požaduji osvětlení Mariánského sloupu. Myslím, že to je hanba pro Brno: Už 29 let po revoluci a nic se nestalo!!
Velký kůň měl ihned osvětlení, Mariánský sloup až dodnes ne!


Veřejný přínos projektu: Můžeme koukat na sloup ve tmě (např. na vánočních trzích).
Je také důležité pro turisty, protože se jedná o DOMINANTU NÁM. SVOBODY.

Navrhovatel:
Barbara Breindl
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Osvětlení: Mariánský sloup (nám.Svobody)
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
85 000 Kč
Tématická oblast:
Kultura
Délka realizace:
3 měsíce
Počet líbí se mi:
100
Podpora
Projekt byl podpořen podpisovým archem
Status:
neproveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor památkové péče
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
osvětlovací soustava Mariánského sloupu 1 50 000 50 000
Projektová dokumentace 1 5 000 5 000
provoz 3 10 000 30 000
Cena celkem: 85 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.3 Podpora rozvoje kulturního vyžití a zachování kulturního dědictví. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou Architektonická tvář města. proveditelný
Majetkový odbor majetek města proveditelný
Odbor památkové péče K rekonstrukci náměstí Svobody bylo vydáno v r. 2005 závazné stanovisko Odboru památkové péče. Jednou z jeho podmínek bylo provedení světelné zkoušky před schválením nasvětlení. Při provedení světelné zkoušky bylo zjištěno, že nasvícení tuto barokní památku vizuálně deformuje, což není v souladu s požadavky na zachování autenticity památky. Nasvětlení tedy nakonec schváleno nebylo. neproveditelný