Město v zahradě.

Cílem tohoto projektu je za pomocí dobrovolníků výsadba nových rostlin, keřů a stromů, ale také úprava a poskytování péče zanedbaným záhonům a vyhledávání nových míst, která akutně potřebují zásah zahradníka.

Součástí projektu je obnova stávajících záhonů, výsadba nových okrasných rostlin a různých keřů v místech tomu možných. Také ovšem zakládání nových míst určených pro rekreaci v blízkosti našich domovů.

Naším prvním cílem je výsadba nových rostlin v místech ulice Třída kapitána Jaroše, ale také ulice Jeřábkova, Hilleho či Bartošova a vytvořit tak na první pohled příjemné místo lákající k odpočinku.
Tyto ulice se nacházejí v blízkosti parku Lužánky a propojují tak celou městkou oblast záhony a chodníky, kde je možná výsadba nových druhů rostlin.
Součástí projektu je také instalace nových laviček a odpadkových košů.

Práce by mohly být rozděleny do několika etap tak, aby časově i možnostmi vyhovovaly právě případným zájemcům o výsadbu.


Veřejný přínos projektu: Výhodou je možnost zapojení obyvatel této městské části k realizaci projektu a tím také upevňovat jejich sousedské vztahy, zlepšovat kondici a vizuálně zpříjemňovat pohyb po městě.

Navrhovatel:
Jakub Kocurek
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Město v zahradě.
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
2 084 000 Kč
Tématická oblast:
Zeleň
Doba realizace:
od: 01. 03. 2019 do: 01. 10. 2019
Počet líbí se mi:
443
Status:
získal podporu
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor investiční
Odbor životního prostředí
Odbor dopravy
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Úprava povrchu záhonů 30 5 000 150 000
Nová zemina 30 1 000 30 000
Štěrk a kamení 15 1 000 15 000
Keře - směs druhů. 2000 80 160 000
Stromky - směs druhů 2000 100 200 000
Okrasné traviny 3000 100 300 000
Jiné rostliny 5000 100 500 000
Doplnění uhynulých rostlin 500 100 50 000
Nové odpadkové koše 20 5 000 100 000
Nové lavičky 20 15 000 300 000
Realizace za pomocí občanů 3 15 000 45 000
Projektová dokumentace 1 210 000 210 000
Případná údržba 3 8 000 24 000
Cena celkem: 2 084 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou PŘÍRODA VE MĚSTĚ. proveditelný
Majetkový odbor komunikace jsou města, ve správě BKOM, a.s. proveditelný
Odbor investiční posouzení probíhá
Odbor životního prostředí posouzení probíhá
Odbor dopravy posouzení probíhá