Multifunkční hřiště v Tuřanech
v realizaci
Antonín Tůma
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Tuřany
2018
399 líbí se mi
1939 hlasů
MČ Brno-Tuřany

Vybudování volně přístupného multifunkčního oploceného hřiště pro všechny bez rozdílu.

Prostor pro bezpečné sportovní vyžití pro děti a mládež a nejen pro ně. To je volně přístupné klecové hřiště.
Univerzální plocha pro hry s míčem i bez míče. Fotbálek, nohejbal, volejbal, basketbal, florbal, tenis, badminton, vybíjená, hokej s tenisákem či jakákoliv jiná hra s míčem i bez míče.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: V současné době jsou hřiště součástí uzavřených areálů a neorganizovaní zájemci o sport nemají bezpečné místo pro vyvíjení svých aktivit. Jsou to především děti a mládež, ale dospělí a senioři by jistě tento prostor využívali také.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
duben 2019 MČ Brno-Tuřany dodala Kanceláři participace žádost o realizaci včetně harmonogramu.
červen 2019 Zastupitelstvo města Brna rozhodlo o změně realizátora z Kanceláře participace na MČ Brno-Tuřany.
červenec 2019 Probíhá stavební řízení.
srpen 2019 Došlo k odvolání účastníka stavebního řízení. Odvoláním se nyní zabývá Odbor územního a stavebního řízení.
říjen 2019 Probíhá odvolací řízení.
listopad 2019 V rámci probíhajícího odvolacího řízení se čeká na vyjádření hygienika ohledně hluku.
leden 2020 Odvolací orgán (OUSŘ) vrátil dokumentaci k místnímu stavebnímu úřadu k úpravám a novému projednání.
březen 2020 V současné době musí realizátor projektu MČ Brno-Tuřany přepracovat žádost o vydání stavebního povolení a opět podat žádost na příslušný stavební úřad.
duben 2020 Na požadavek odvolacího orgánu (OUSŘ) bude nutné spojit v žádosti o vydání stavebního povolení oba vítězné projekty z roku 2018.
říjen 2020 Vlastníci sousedních parcel se obávají nadměrného hluku, z toho důvodu došlo ke zpracování projektové dokumentace ze strany MČ Brno-Tuřany na vybudování protihlukové zdi.
duben 2021 Došlo k úpravě projektu o protihlukovou stěnu a k podání žádostí o vyjádření dotčených orgánů, jejichž kladná stanoviska jsou nutná k získání stavebního povolení.
červenec 2021 Probíhá vodoprávní řízení.
listopad 2021 Stavební úřad vydal stavební povolení.
prosinec 2021 Připravuje se zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti