Multifunkční hřiště v Tuřanech
v realizaci
Antonín Tůma
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Tuřany
5 měsíců
399 líbí se mi
1939 hlasů
Kancelář participace

Vybudování volně přístupného multifunkčního oploceného hřiště pro všechny bez rozdílu.

Prostor pro bezpečné sportovní vyžití pro děti a mládež a nejen pro ně. To je volně přístupné klecové hřiště.
Univerzální plocha pro hry s míčem i bez míče. Fotbálek, nohejbal, volejbal, basketbal, florbal, tenis, badminton, vybíjená, hokej s tenisákem či jakákoliv jiná hra s míčem i bez míče.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: V současné době jsou hřiště součástí uzavřených areálů a neorganizovaní zájemci o sport nemají bezpečné místo pro vyvíjení svých aktivit. Jsou to především děti a mládež, ale dospělí a senioři by jistě tento prostor využívali také.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
březen 2019 Probíhá jednání s MČ Brno-Tuřany ohledně podmínek realizace projektu a stanovení harmonogramu realizace.
duben 2019 MČ Brno-Tuřany dodala Kanceláři participace žádost o realizaci včetně harmonogramu.
červen 2019 Zastupitelstvo města Brna rozhodlo o změně realizátora z Kanceláře participace na MČ Brno-Tuřany.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti