Multifunkční hřiště v Tuřanech
vítězný

Vybudování volně přístupného multifunkčního oploceného hřiště pro všechny bez rozdílu.

Prostor pro bezpečné sportovní vyžití pro děti a mládež a nejen pro ně. To je volně přístupné klecové hřiště.
Univerzální plocha pro hry s míčem i bez míče. Fotbálek, nohejbal, volejbal, basketbal, florbal, tenis, badminton, vybíjená, hokej s tenisákem či jakákoliv jiná hra s míčem i bez míče.


Veřejný přínos projektu: V současné době jsou hřiště součástí uzavřených areálů a neorganizovaní zájemci o sport nemají bezpečné místo pro vyvíjení svých aktivit. Jsou to především děti a mládež, ale dospělí a senioři by jistě tento prostor využívali také.

Navrhovatel:
Antonín Tůma
Název:
Multifunkční hřiště v Tuřanech
Lokalita:
Brno - Tuřany
Rozpočet:
3 000 000 Kč
Tématická oblast:
Sport
Délka realizace:
5 měsíců
Počet líbí se mi:
399
Status:
vítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Odbor územního plánování a rozvoje
Majetkový odbor
Odbor investiční
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
MČ Brno - Tuřany
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Hrací plocha vč. podkladu 1 1 700 000 1 700 000
Oplocení 1 980 000 980 000
Projektová dokumentace 1 290 000 290 000
Úklid, údržba, revize 3 10 000 30 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.2 Podpora volnočasových aktivit, rekreace a sportu. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou SPORTOVNÍ MĚSTO. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Plocha rekreační zeleně v územním plánu umístění hřišť a sportovišť umožňuje. proveditelný
Majetkový odbor majetek města svěřený městské části, zemědělsky uzívaný, výpověď z nájmu se řídí agrotechnickým termínem, nutné posoudit vynětí ze Zemědělského půdního fondu proveditelný
Odbor investiční Provozní náklady určí provozovatel = MČ. Nutný územní souhlas = příprava cca ½ roku, realizace 3-4 měsíce. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Dotčený pozemek p.č. 3830 – orná půda k.ú. Tuřany je v souladu s Územním plánem města Brna. Před územním rozhodnutím je nutné požádat o souhlas k odnětí. Povinnost skrývky ornice a platba odvodů – jejich výše je 60,54 Kč/m2 a 23,73 Kč/m2 (dle umístění stavby na pozemku – dvě BPEJ). proveditelný
MČ Brno - Tuřany proveditelný