Nultý kilometr
nevítězný

Nultý kilometr je pro přitahování turistů a umístění Brna v jejich paměti.

Sloup se šipkami na kterých jsou napsány názvy měst z celeho světa a kolik kilometru jsou vzdáleny. A nad sloupem bude tvar ( 0 km). Tato turistická památka musí být někde na viditelném místě, aby přitahovala turisty.


Veřejný přínos projektu: Sloup se šipkami bude přitahovat turisty, kteří budou chtít, aby se fotily u tohoto místa a pak dají vědět svým kamarádům, že v Česku je takové místo.

Navrhovatel:
Alexandru Ceban
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Nultý kilometr
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
615 000 Kč
Tématická oblast:
Doprava
Délka realizace:
4 měsíce
Počet líbí se mi:
101
Podpora
Projekt byl podpořen podpisovým archem
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor investiční
Odbor památkové péče
Odbor dopravy
Kancelář marketingu a zahraničních vztahů
MČ Brno - střed
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Výroba ve slévárně 1 450 000 450 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 45 000 45 000
Údržba 3 40 000 120 000
Cena celkem: 615 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou ARCHITEKTONICKÁ TVÁŘ MĚSTA. proveditelný
Majetkový odbor majetek města proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor památkové péče proveditelný
Odbor dopravy proveditelný
Kancelář marketingu a zahraničních vztahů Projekt je proveditelný s úpravami. Je třeba, aby projekt designově a vizuálně navazoval na stávající turistickou trasu městem (informační panely a směrníky) a svým originálním řešením naplňoval novou destinační značku města v oblasti cestovního ruchu. proveditelný s úpravami
MČ Brno - střed proveditelný