Rezervoár vody - Červený kopec
nevítězný

V místě se nachází 100m hluboký vrt v majetku MČ Brno-Bohunice. Doplněním o rezervoár velikosti cca 30m3 vznikne velká zásoba vody, která by byla využitelná pro krizové situace s nedostatkem vody, pro hasičský záchranný sbor i období sucha.

Navrhuji doplnit existující 100hluboký studniční vrt o rezervoár na vodu o velikosti 30m3, příjezdovou komunikaci a plochu pro otočení cisteren a čerpání vody.
Vše by se nacházelo na pozemcích v majetku města Brna p.č.: 1425, 1427/1 a 1451/3.
Město Brno tím získá rezervní a záložní zdroj vody k využití v krizových situacích, kdy není dostatek vody, kdy je přerušena dodávka vody na větší ploše, jako zdroj vody pro hasičský záchranný sbor a v neposlední řadě i pro využití na zalévání v suchých letních měsících a případně i na kropení silnic.


Veřejný přínos projektu: Zabezpečení záložního zdroje vody

Navrhovatel:
Antonín Crha
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Rezervoár vody - Červený kopec
Lokalita:
Brno - Bohunice
Rozpočet:
2 845 000 Kč
Tématická oblast:
Jiné: Krizová řízení, zdraví, zeleň, sucho
Délka realizace:
5 měsíců
Počet líbí se mi:
416
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor investiční
Odbor územního plánování a rozvoje
MČ Brno - Bohunice
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Stavební práce - rezervoár 1 1 500 000 1 500 000
Stavební práce - zpevněná plocha pro příjezd a otáčení vozidel - je nedílnou součástí rezervoáru 1 1 000 000 1 000 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 225 000 225 000
elektrická energie, údržba rezervoáru a zpevněných ploch 3 40 000 120 000
Cena celkem: 2 845 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) projekt soulad nenachází. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou Město efektivně hospodařící s vodou. proveditelný
Majetkový odbor majetek města proveditelný
Odbor investiční V případě použití vody pouze pro užitné účely je záměr proveditelný. (Pro pitné účely by uvedené prostředky nepostačily - nutná složitější technologie a vyšší provozní náklady). Povolovací proces územní řízení + vodoprávní řízení = cca ½ roku. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje V současné době nejsou známy skutečnosti, které by bránily realizaci projektu. proveditelný
MČ Brno - Bohunice proveditelný