Rezervoár vody - Červený kopec
nevítězný
Antonín Crha
2 845 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Bohunice
5 měsíců
416 líbí se mi
898 hlasů

V místě se nachází 100m hluboký vrt v majetku MČ Brno-Bohunice. Doplněním o rezervoár velikosti cca 30m3 vznikne velká zásoba vody, která by byla využitelná pro krizové situace s nedostatkem vody, pro hasičský záchranný sbor i období sucha.

Navrhuji doplnit existující 100hluboký studniční vrt o rezervoár na vodu o velikosti 30m3, příjezdovou komunikaci a plochu pro otočení cisteren a čerpání vody.
Vše by se nacházelo na pozemcích v majetku města Brna p.č.: 1425, 1427/1 a 1451/3.
Město Brno tím získá rezervní a záložní zdroj vody k využití v krizových situacích, kdy není dostatek vody, kdy je přerušena dodávka vody na větší ploše, jako zdroj vody pro hasičský záchranný sbor a v neposlední řadě i pro využití na zalévání v suchých letních měsících a případně i na kropení silnic.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zabezpečení záložního zdroje vody

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Stavební práce - rezervoár 1 1 500 000 1 500 000
Stavební práce - zpevněná plocha pro příjezd a otáčení vozidel - je nedílnou součástí rezervoáru 1 1 000 000 1 000 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 225 000 225 000
elektrická energie, údržba rezervoáru a zpevněných ploch 3 40 000 120 000
Cena celkem: 2 845 000 Kč

Posouzení proveditelnosti