Psí výběh Brno - Vinohrady
neproveditelný
David Bambušek
504 400 Kč (navržený)
Zvířata
Brno - Vinohrady
2018
420 líbí se mi

Vybudování nového psího výběhu v městské části Vinohrady na místě současného výběhu, který je jen neoplocenou loukou.

Vinohradům, jakožto hustě zastavěnému sídlišti dle mého psí výběh citelně chybí, jelikož zde není žádné větší prostranství, kde by bylo možné psy venčit, aniž by měl člověk obavy z možné kolize s automobilem nebo z úprku psa neznámo kam a byl alespoň trochu mimo panelákovou zástavbu a cítil se jako v přírodě. V okolních městských částech v posledních letech pěkné psí výběhy vznikly a všichni si je chválí. Spoustu místních pejskařů si tak přeje, aby psí výběh existoval i zde na Vinohradech.

Abych byl přesný, na Vinohradech psí výběh existuje. Nachází se za bývalou ZŠ na Bzenecké ulici, ale je to jen kus louky, bez jakéhokoliv oplocení, pouze s jedním košem na odpadky, na kterém je cedule Výběh pro psy.

Pro tento výběh nevýběh jsem se pokusil navrhnout novou podobu. Celý výběh bude mít plochu zhruba 879 m2 a bude oplocený (asi 126 metrů plotu) s jednou brankou s přístupem od cesty. Na cestě by se nově vybudoval bezbariérový přechod, aby se do výběhu dostali i lidé s omezenou možností pohybu.

Přístupová cesta by byla vydlážděna zámkovou dlažbou, stejně tak jako malý ostrůvek uvnitř výběhu (36 m2), podél jehož okraje by byly dvě lavičky a mezi nimi strom. Tento ostrůvek bude zajišťovat, že se do výběhu dostanou lidé suchou nohou i za horšího počasí a budou mít odkud pozorovat své mazlíčky. Osvětlení budou zajišťovaly dvě lampy. Na okraji ostrůvku je umístěno pítko, pro zahnání žízně jak lidí, tak psů. U vchodu do výběhu jsou umístěny koše zvlášť na odpadky a zvlášť na psí exkrementy.

Samotný výběh je volně rozdělen na dvě části. První z nich je lesík s asi 9 stromy, ve kterém v létě najdou lidé i psi stínek, druhou je pak část s překážkami pro psy a prostorem například pro hru s míčkem/diskem.

Více informací o mém návrhu i se všemi obrázky je možné nalézt na mém blogu, kde jsem se trochu více o návrhu rozepsal - https://bambusekd.cz/blog/psi-vybeh-vinohrady

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Výběh poskytne pěkné a bezpečné místo pro venčení psů na Vinohradech.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
lavička 2 4 000 8 000
koš na odpadky 1 3 000 3 000
koš na exkrementy 1 3 000 3 000
lampa 2 10 000 20 000
dlažba 36 700 25 200
překážky pro psy 5 7 000 35 000
stromy 10 3 000 30 000
plot a branka 126 200 25 200
pítko 1 15 000 15 000
chodník a přechod 1 100 000 100 000
práce 1 100 000 100 000
Projektová dokumentace 1 50 000 50 000
údržba zeleně a vybavení 3 30 000 90 000
Cena celkem: 504 400 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou PŘÍRODA VE MĚSTĚ.
proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Plocha parků umožňuje situování psího výběhu, za podmínky zachování veřejné přístupnosti.
proveditelný
Majetkový odbor majetek města proveditelný
Odbor investiční Finančně podhodnoceno (veřejné osvětlení, plot, nutná přípojka vody), hrubý odhad pouze realizace cca 650 tis oproti 364 tis. Povolení přípojek (VO, vody) vyžaduje územní souhlas. V provozních nákladech musí být zahrnut provoz VO (cca 6,5 tis/2 místa/rok) a zvýšená údržba nově vysazených stromů (zálivka atd.). Částku za údržbu stanoví budoucí provozovatel = městská část. Úprava délky přípravy a realizace minimálně na 1 rok.
proveditelný s úpravami
MČ Brno-Vinohrady Městská část nesouhlasí s případnou realizací projektu. neproveditelný