Chodník na Řípské do CT Parku ve Slatině
nevítězný

Vybudování chodníku mezi novými bytovými domy ve Slatině a CT parkem může sehrát klíčovou roli ve snížování zátěže městské infrastruktury i v navýšení zdravého pohybu zaměstnanců pracujících v CT parku.

Tento projekt spočívá ve vybudování chodníku na ulici Řípská, viz přiložená fotografie. Tento chodník spojí nové bytové domy postavené ve Slatině s CT parkem (průmyslovou zónou). Momentálně je jediná možná cesta přes trvalý travní porost kolem silnice na Řípské ulici. Po dešti, či sněžení se tedy lidé musí brodit blátem.
Vybudováním tohoto chodníku dojde ke zvýšení atraktivity pěší dostupnosti CT parku z bytových domů, čímž může pomoci snížit již nyní hodně vytíženou silnici na ulici Řípská a muže také prospět zdraví za pomoci pohybu cestou do práce a z práce.
Chodník by samozřejmě nebyl využíván pouze těmi, kteří bydlí v nových bytových jednotkách, ale všemi, kteří by chtěli alespoň část cesty do práci jít po svých a nemít přitom zablácené boty.


Veřejný přínos projektu: Veřejný prospěch tohoto projektu spočívá v navýšení počtů zaměstnanců, kteří se budou do práce pohybovat pěšky a odlehčí tak veřejné dopravě i místní infrastruktuře - méně aut na silnicích. Navíc se těmto lidem dostane zdravého pohybu, který šetří čas, protože se v rámci cvičení dostanou zároveň do práce.
Mezi předpokládané uživatele tedy patří především zaměstnanci CT parku, ale i všichni ostatní, kteří se jen potřebují pěšky dostat stejným směrem.

Navrhovatel:
Michal Tomášek
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Chodník na Řípské do CT Parku ve Slatině
Lokalita:
Brno - Slatina
Rozpočet:
510 000 Kč
Tématická oblast:
Doprava
Délka realizace:
1 měsíc
Počet líbí se mi:
430
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor dopravy
Odbor investiční
MČ Brno - Slatina
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zámková dlažba - typ íčko [m2] 70 200 14 000
Realizace (srovnání podkladu + pokládka dlažby) [m2] 70 800 56 000
Rezerva na realizaci 1 350 000 350 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 30 000 30 000
Úklid/údržba chodníku 3 20 000 60 000
Cena celkem: 510 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou KOMPAKTNÍ A VYVÁŽENÉ MĚSTO. proveditelný
Majetkový odbor majetek města proveditelný
Odbor dopravy Minimální normová šířka chodníku je 1,5m, pokud přiléhá ke komunikaci tak +0,5m bezpečnostní odstup. proveditelný
Odbor investiční proveditelný
MČ Brno - Slatina proveditelný